ComponistenPromusicPublishing heeft met zo'n 40 componisten/arrangeurs/tekstdichters contracten afgesloten m.b.t. stukken die door ons zijn uitgegeven. Als u in de webwinkel zoekt op een componistennaam, dan ziet u om welke werken het gaat.

Een aantal van deze componisten wil zich in het kort aan u voorstellen.
Klik op onderstaande namen voor een korte CV.


Lennart Moree >>

Lennart Moree
De in 1988 te Rotterdam geboren pianist Lennart Morée kreeg zijn eerste muzieklessen op zesjarige leeftijd. Zijn eerste pianolessen kreeg hij van André Keijzer. Daarna volgde hij onder andere improvisatielessen bij Jan Bonefaas. Later studeerde hij aan het conservatorium bij Mila Baslawskaja en Bernard Winsemius. Tevens volgde hij masterclasses bij Willem Tanke en Jean Bernard Pommier.

Lennart studeerde in 2012 cum laude af voor zijn masteropleiding piano aan het Rotterdams conservatorium bij Stéphane De May. Daarbij legt hij een bijzondere belangstelling aan de dag voor improviseren en componeren. Zo studeerde hij af met een onderzoek naar de stijl van de Franse componist Claude Debussy (1862-1918), met als resultaat een aantal composities in de stijl van Debussy. In het najaar van 2013 is zijn debuutalbum ‘Metamorphosis’ uitgekomen met composities en transcripties in verschillende stijlen, van Bach tot Debussy.

 

Lennart componeert voor orgel, piano en koor. Zie www.lennartmoreemusic.com

 

vul moree in in het zoekvenster en u krijgt alle uitgegeven muziek van Lennart te zien

 

Jack Blok >>

Jack Blok

(artikel uit Korenmaat 10 - dec 2010)

   

De laatste twee jaar zijn er een aantal liederen voor gemengd koor uitgegeven bij PromusicPublishing van componist en tekstschrijver Jack Blok.

   

Een nieuwe naam in de koorwereld: wie is Jack Blok ?

Helemaal nieuw ben ik niet. Want ik ben al jaren als  organist/pianist de vaste begeleider van  het Gemengd Koor “Arnhem-Zuid” onder leiding van Arie Hogendoorn.  Ook heb ik als organist  vaak mijn medewerking verleend aan uitvoeringen van diverse koren. Op mijn achttiende moest ik een keuze maken: naar het conservatorium en een baan in muziek of een baan buiten de muziek. Ik was al organist in Arnhem. Ik vond een volledige baan in de muziek een te groot risico en heb uiteindelijk gekozen voor het zakenleven. Ik heb hier overigens nooit spijt van gehad. Wel ben ik altijd  daarnaast  organist  gebleven. Ik leefde wat dat betreft “in een spagaat”.

   

Je bent dus al een lange tijd kerkorganist ?

Ik hoop over twee jaar te gedenken dat ik vijftig jaar organist ben. Een hele tijd, maar wat gaat dat snel!

   

Aan welke kerk ben je momenteel als organist verbonden?

Ik speel in verschillende kerken in Arnhem. Ik ben kerkelijk organist van Grote of Eusebiuskerk; hier wordt eenmaal per maand een dienst gehouden.

Daarnaast ben ik organist van de Bethlehemkerk en de Opstandingskerk. Tevens begeleid ik de samenzang en ook de optredende koren tijdens de maandelijkse zangdiensten in de Kruiskerk.

In Nijmegen speel ik maandelijks tijdens de openstelling een middag op het prachtige König-orgel in de Grote of St.Stevenskerk. Bovendien komen er nog vele incidentele medewerkingen bij op allerlei gebied in de regio  zoals uitvaarten etc..

   

 

Waarom heb je voor het organistschap gekozen ?

Als kind als werd ik tot de klank van het orgel aangetrokken. Ik vond het gewoon een mooi klinkend instrument. Thuis hadden wij een piano en pianolessen was een logisch gevolg.

Toen ik op onze zondagsschool  in Schiedam een harmonium hoorde was ik direct verkocht.

Dan ga je jezelf verder ontwikkelen en hier hoorden ook vanzelfsprekend orgellessen bij.

Ademloos naar de radio luisteren als Piet van Egmond op het orgel van de Prinsessekerk in Amsterdam speelde. Wat een improvisaties. Geïnspireerd door hem is het improviseren wel een specialiteit van mij geworden. Ik denk dat organisten als hij en Feike Asma veel mensen tot het orgel hebben gebracht. Jammer en onbegrijpelijk vind ik het dan ook dat er altijd een soort tweespalt in de organistenwereld is geweest.

Het orgel is een imposant, fantastisch instrument. Het kan zingen, juichen en soms heel subtiel een muzikaal gevoel uitdragen en dat in vele klankkleuren. Zo vaak een pronkstuk in de kerken. Nog altijd liggen er in de druk bezochte vakantieplaatsen veel kansen voor organisten om hun instrument te laten horen.

Als de kerken al open zijn is het een gemis als er een prachtig orgel in staat wat niet te beluisteren is. Juist in deze situaties kan je bij passanten die wellicht niet meer naar een kerk gaan het gevoel terugbrengen dat het daar zo slecht nog niet is.

   

Wat is je drijfveer om te gaan componeren?

Die drijfveer was er aanvankelijk niet. Wel had ik de muziek gemaakt van het stuk ” Son of God , eternal Father” (recent uitgegeven). Dit werd in 2004 uitgevoerd door een koor onder leiding van Dirk Jan Warnaar ter gelegenheid van de herdenking  “60 jaar na dato” (de slag om Arnhem, waarbij de kerk grotendeels werd verwoest) in de Eusebiuskerk te Arnhem.

Toen ik enige jaren geleden vanuit het bedrijf in een pré-pensioensituatie kon komen kreeg ik wat meer tijd.

Ik ben vierstemmige muziek gaan schrijven voor gemengd koor en mannenkoor. Toen in mijn omgeving bleek dat dit aansloeg en dat deze muziek voor een bredere kring geschikt bleek te zijn heb ik mij hier verder in verdiept. Ik denk dat er een groeiende behoefte is aan nieuwe Nederlandstalige koorliederen. Eén en ander resulteerde uiteindelijk in de diverse uitgaven. De eerste was een stuk voor de kerst (In Beth’lems donk’re stal),  daarna volgden er spoedig meer. Ik heb daarbij de medewerking van diverse voortreffelijke collega’s gehad die mijn muziek van een koorzetting hebben voorzien. Sinds het najaar van 2010 maakt Martin Zonnenberg de koor-arrangementen. Ik ben hier natuurlijk apetrots op.

   

Aan welke criteria moet een stuk van jou voldoen?

Ik houd  van de Engelse kerkmuziek, dus mijn stukken bevatten ook wel dat Engelse tintje.

Ze moeten voor een breed publiek toegankelijk zijn. De muziek moet als het ware “blijven hangen”.

   

Je schrijft zelf de teksten ?

Ja. Dat gebeurt nadat de melodie vorm heeft gekregen. Hierdoor kan ik mij laten inspireren door de melodie en een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld in het stuk “Machtige bergen en diepe dalen” staat de tekst  “Rivieren stromend traag naar de zee”. De melodielijn gaat daar van hoog naar laag. Vaak komt de drie-eenheid, weer naar Engels model, er in terug. Eer de vader, de zoon enz. …

Het Evangelie is en blijft altijd dezelfde goede boodschap, ons taalgebruik verandert echter. In die zin probeer ik de teksten in de voor deze tijd verstaanbare taal weer te geven. Er zijn veel prachtige liederen in het vergeetboek geraakt doordat de taal niet meer aanspreekt. Toch is de  inhoud daarvan prima. Het zou mooi zijn als deze liederen zouden worden herschreven.

   

Hoe ervaar je de uitvoering er van ?

Het is heel bijzonder als je een stuk van jezelf hoort uitvoeren. Hetzij door een koor of door een solist. Uiteraard heb ik zelf ook vaak begeleid en door de invulling van anderen kan zo’n stuk nog een toegevoegde waarde krijgen. Zo krijg je ook weer iets terug.

   

Tot slot; kunnen we nog meer stukken van je verwachten?

Ja, er “ligt nog het nodige op de plank”. Het streven is om drie tot vijf stukken per jaar uit te geven. We kunnen nog een paar jaar vooruit . En ik hoop natuurlijk nog het één en ander aan mijn repertoire toe te voegen.

   

De muziek van Jack Blok is uitgegeven bij uitgeverij PromusicPublishing.

In de webwinkel zoeken onder Jack Blok en u vindt alle uitgegeven titels.

Johan Bredewout >>
Johan Bredewout

Johan Bredewout (1959) kon zich als kleine jongen al niets anders voorstellen dan een toekomst met muziek. Na de middelbare school ging hij dan ook naar het conservatorium in Zwolle. In 1983 behaalde hij het diploma voor piano. In 1984 rondde hij zijn studie orgel af met het diploma ‘Uitvoerend Musicus’ (Cum Laude) met een onderscheiding voor artistieke eigenschappen.

Johan Bredewout wordt veel gevraagd als solist en begeleider en hij verleent medewerking aan  concerten en cd-opnames.
Ook werkt hij regelmatig mee aan radio- en tv programma’s zoals het bekende tv programma ‘Nederland zingt’ van de Evangelische Omroep.
Daarnaast is hij de vaste organist van de St Nicolaaskerk te Vollenhove.

Johan Bredewout is dirigent van verschillende koren, o.a.:
Christelijk Gemengd Koor ‘De Zeeklank’ te Vollenhove;
Christelijk Mannenkoor te Emmeloord;
Het Grote Kerk Koor te Apeldoorn.
Met deze koren geeft hij regelmatig concerten.

Naast zijn uitvoerend werk houdt Johan zich ook bezig met het componeren en arrangeren van koormuziek.
Na het project ‘Ononderbroken’ (eigentijdse bewerkingen van een aantal psalmen) schreef hij een vijftal oratoria: ‘Een Nieuw Begin’ (Kerstoratorium); ‘Schepping’ (nav Genesis 1); ‘Ruth’ (naar het Bijbelboek Ruth); ‘Van Liefde Ongekend’ (Passie-Pasen); en ‘Het Nieuw Jeruzalem’(De Openbaring  van Johannes).

Bij zijn 25-jarig jubileum als dirigent van ‘De Zeeklank’ ontving Johan een koninklijke onderscheiding voor zijn bijdrage aan de Nederlandse koortraditie.

Johans grootste uitdaging is om zich muzikaal te blijven ontwikkelen. Muziek heeft hem vanaf zijn jeugd geraakt en vooral de combinatie van muziek met religie blijft hem boeien.

Via onze webshop kunt u bekijken welke werken van Johan Bredewout PromusicPublishing heeft uitgegeven.


Website: www.johanbredewout.nl

  

Als u in het zoekvenster Bredewout intypt, krijgt u een overzicht van werken van Johan Bredewout die bij Promusic zijn uitgegeven.

  

English

  

As a little boy, Johan Bredewout (1959) could not envision a future without music. After high school he went to the School of Music in Zwolle. In 1983 he obtained the diploma for Piano. In 1984 he completed his Organ study with the qualification ‘Performing Musician’ (Cum Laude) with an award for artistic qualities.

  

Johan Bredewout is a much requested soloist and accompanist and has collaborated on many  concerts and CD recordings. He also works regularly in radio and television programs such as the well-known TV program  ‘Nederland zingt’ of the Evangelische Omroep in the Netherlands.  He is the regular organist of the St Nicholas Church in Vollenhove (NL).

  

Johan Bredewout is the conductor of several Dutch choirs including: ‘De Zeeklank’ in Vollenhove (mixed voice choir), ‘Christelijk Mannenkoor’ in Emmeloord, (male voice choir), ‘Het Grote Kerk Koor’ in Apeldoorn, (mixed voice choir). With these choirs he regularly performs concerts.

  

Besides his performing work, Johan is also involved in composing and arranging choral music. After the project ‘Ononderbroken’ (contemporary adaptations of a number of psalms), he wrote five oratorios: ‘Een Nieuw Begin’ (Christmas Oratorio), ‘Creation’ (based on Genesis 1), ‘Ruth’ (from the biblical Ruth), ‘Van Liefde Ongekend’ (Passion-Easter) and ‘Het Nieuw Jeruzalem’ (Revelation).

  

At his silver jubilee as conductor of ‘De Zeeklank’, Johan received a Royal Decoration for his contribution to the Dutch choral tradition.

  

Johan’s biggest challenge is to continually deepen the development of his musical talents. Music has moved him since his childhood and above all the combination of music with religion continues to fascinate him.

  

Search for: bredewout

  

Website: www.johanbredewout.nl

Jan van Dijk >>
Jan van Dijk

Jan van Dijk werd op 21 April 1967 geboren te Winterswijk. Hij ontving op 6-jarige leeftijd zijn eerste orgellessen aan De Muziekschool Twente bij Koos van der Lee.  

  

Na de middelbare school studeerde hij aan het Conservatorium van de Hogeschool in Enschede met als hoofdvakken Orgel en Kerkmuziek. Zijn orgeldocenten waren Gijs van Schoonhoven en Bernard Bartelink; zijn kerkmuziekdocenten waren Chris Fictoor, Jeroen de Wit, Valentijn Smit en Kees Stolwijk.

  

In 1992 behaalde hij het diploma Docerend Musicus, in 1993 het diploma Kerkmuziek en in 1994 rondde hij zijn conservatoriumopleiding af als Uitvoerend Musicus (Master).  

  

Na zijn studie ontwikkelde hij zich verder als dirigent o.a. via de Kurt Thomas Cursus in Den Haag, nam deel aan diverse masterclasses, o.m. bij   John Rutter en Ludo Claesen en studeerde vervolgens koor- en orkestdirectie   bij Joop Schets, Bernard Touwen en Jan Stulen aan De Hogeschool IDE te Gorinchem. Hij heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd in de uitvoeringspraktijk van de anglicaanse kerkmuziek m.n. the Choral Evensong.

  

Jan van Dijk is als docent Kerkorgel en Muziektheorie verbonden aan De Muziekschool Twente. Hij is als cantor-organist verbonden aan de Hervormde kerk van Holten en als dirigent aan het Toonkunstkoor Doetinchem e.o., het Chr.Kamerkoor Capella Arnhem, het Herv.Kerkkoor te Holten en het Chr.Gem.Zangkoor te Den Ham. Verder is hij werkzaam als componist van koor- en orgelmuziek bij Promusic Publishing in Nunspeet.Hij verzorgt regelmatig concerten als organist en dirigent in binnen- en buitenland.


Als u in het zoekvenster dijk intypt, krijgt u een overzicht van werken van Jan van Dijk die bij Promusic zijn uitgegeven.

Harry Hamer >>
Harry Hamer

Harry Hamer werd op 4 maart 1956 geboren te Kampen en werd daar op zijn 16e benoemd tot organist van de Gereformeerde Nieuwe Kerk.

Zijn eerste orgellessen ontving hij aan de Gemeentelijke Muziekschool in Kampen van Henk Sleurink, die als organist aandezelfde kerk was verbonden. In 1972 behaalde Harry Hamer zijn diploma kerkelijk orgelspel van de Gereformeerde
Organistenvereniging en legde daarmee de basis voor een studie aan het Conservatorium te Zwolle o.l.v. Jaap Dragt(orgel), Cees van Dalen(piano) en Jos Leussink(koordirectie). Dit resulteerde in het behalen van het einddiploma C (solistendiploma) en het praktijkdiploma kerkmuziek, alsmede een speciale aantekening voor improvisatie. De examens hiervoor werden afgelegd op het imposante Schnitger orgel in de Grote – of Sint Michaëlskerk te Zwolle.
Sinds 1 november 1976 is Harry Hamer werkzaam als docent orgel, toetsen en improvisatie aan “Quintus”             centrum voor kunsteducatie ( voorheen Gemeentelijke Muziekschool ) te Kampen en bekleedt hij daar tevens de functies van algeheel coördinator en plaatsvervangend directeur. Tevens is hij dirigent van een aantal grote gemengde koren en geeft als organist regelmatig orgelconcerten. Ook is hij vaste begeleider van veel koren, waardoor hij vaak via de media te beluisteren valt. In het bekende televisieprogramma “Nederland Zingt” is hij regelmatig te zien als organist. Tevens brengt hij adviezen uit bij restauratie en nieuwbouw van orgels. Concertreizen brachten hem o.a. in Duitsland, België, Tsjechië, Polen, Oostenrijk, Hongarije, Canada en de V.S. Ook het arrangeren van muziek voor koor en orkest behoort tot zijn werkzaamheden.
Van hem verschenen 5 l.p.'s en 12 C.D.'s/DVD's waarop hij als orgelsolist te beluisteren valt. Daarnaast verleent hij als begeleidend organist medewerking aan diverse opnamen met koor, samenzang en andere solisten, zodat het aantal geluidsdragers waar hij aan heeft meegewerkt inmiddels ruim de 140 is gepasseerd.

  

Als u in het zoekvenster hamer intypt, krijgt u een overzicht van werken van Harry Hamer die bij Promusic zijn uitgegeven.

   

Website: www.harryhamer.nl

Arie Horst >>
Arie Horst

Arie Horst werd in 1940 geboren in Wapenveld. Op 8-jarige leeftijd werd begonnen met orgelles en daarna pianoles. Op 10-jarige leeftijd mocht hij zijn eerste eredienst in de Gereformeerde   Kerk te   Wapenveld begeleiden. Vervolgens werkte hij veel samen met diverse koren als begeleider tijdens uitvoeringen en concerten.

  

Op latere leeftijd legde hij zich toe op het schrijven van koorarrangementen en partijen voor instrumentale solisten. Daarnaast heeft hij vele jaren gewerkt als koordirigent van twee gemengde koren . Regelmatig combineerde hij beide koren om medewerking te verlenen aan bijzondere kerkdiensten en muziekavonden. Ook heeft hij jarenlang een gemengd dubbelkwartet in Amsterdam geleid en enkele jaren een Song- en Praiseband in Zaandam. Hij vervangt tijdelijk dirigenten van koren bij ziekte en/of afwezigheid en treedt op als gastdirigent. De laatste jaren werkt hij, op keyboard/synthesizer/piano, regelmatig mee aan opnamen van instrumentale cd's, grote koor- en muziekavonden. Bovendien verleent hij veelvuldig                medewerking aan concerten met professionele musici. Improvisaties op de piano zijn dan ook een vast onderdeel van het programma. Zijn creatieve muzikaliteit komt ook tot uiting in de bewerkingen die hij heeft geschreven voor meerdere instrumenten.

  

Recent is een muziekbundel uitgebracht (bij Uitgeverij “Jan Zwart” te Zaandam) voor orgel en/of piano met blaasinstrument(en). Deze bewerkingen (Psalm 118, 130 en 150) zijn ook reeds vastgelegd op cd (bv. de serie's   Al slaat de zee , U alleen U loven wij en   de cd   Sonore). Een hoogtepunt in zijn muziekleven vormt wel de concertreis naar Zuid-Afrika (Johannesburg, Pretoria, Kaapstad, George). Hij vormt, samen met de organist Dub de Vries, de basis van het ensemble “Sonore”. Hij beschouwt de muziek als een wezenlijk onderdeel van zijn leven.

  

Als u in het zoekvenster horst intypt, krijgt u een overzicht van werken van Arie Horst die bij Promusic zijn uitgegeven.

Jaap Jan Hunze >>
Jaap Jan Hunze

Concertzanger/Dirigent

Dirigent en zanger Jaap Jan Hunze studeerde zang en directie aan de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem bij Otto Couperus. Hij volgde masterclasses bij o.m. Jan van Beek en Willem Ravelli bij wie hij zich met name toelegde op de liedinterpretatie en voordracht. Hij bouwde een internationale carrière op en zong onder de vermaarde dirigenten als Ricardo Chailly, Bernard Haitink, Edo de Waart, Ricardo Mutti, Valery Gergiev en Jean Fournet.

  

Jaap Jan trad op als solist in vrijwel alle landen van Europa, vooral in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Portugal en Zwitserland. Daarnaast soleerde hij talrijke malen in de VS en Canada. Naar deze landen maakte hij vele grote tournees met zijn koren en trad hij met zijn Millennium Mannenkoor in 2000 op in de beroemde Christal Catherdral in Los Angeles.

Hunze was o.m. verbonden aan het wereldvermaarde NCRV Vocaal Ensemble en het Groot Omroepkoor van het NOB te Hilversum. Hij maakte diverse solo Lp's en Cd's en gaf zijn medewerking aan meer dan 100 Lp en Cd opnamen, hij soleerde bij vrijwel alle gerenommeerde koren in ons land en daarbuiten en trad veelvuldig op voor radio en televisie, met name in grote producties van NCRV en EO.

Hunze speelt een vooraanstaande rol in het Nederlands koorwezen. Hij is de oprichter van diverse belangrijke koren, waarvan het Groot Gelre's Mannenkoor (1980-1990) een uniek koor werd met maar liefst 300 zangers en het Nationaal Concert Mannenkoor. Als bijzonder hoogtepunt mag genoemd worden zijn optreden voor Hare Majesteit Koning Beatrix en Prins Claus, in aanwezigheid van Prinses Juliana en Prins Bernard en het vrijwel voltallige kabinet.

In 1997 nam hij , in het kader van het Millenniumjaar 2000 het initiatief tot de oprichting van het Millennium Mannenkoor. Met dit koor boekte hij grote successen in Binnen- en Buitenland. Het koor ontving op een groot internationaal korenfestival met meer dan 80 koren uit de gehele wereld een 3e prijs met daarbij een lovende oorkonde. Daarnaast ontving Jaap Jan Hunze een bijzonder diploma voor zijn vakmanschap en opvallende directie.

Jaap Jan Hunze schreef in nauwe samenwerking met 2e dirigent Peter Witteveen speciaal voor zijn Millennium Mannenkoor de beroemde Messe Solennelle van Charles Gounod en gaf hiervan in 2007 de wereldpremière in de grote zaal van het Koninklijk Concertgebouw te Amsterdam. Aan het einde van dit concert ontving hij voor zijn grote verdiensten voor de koorzang in Nederland op dit wereldpodium een Koninklijk onderscheiding in de Orde van Oranje Nassau.

  

Als u in het zoekvenster hunze intypt, krijgt u een overzicht van werken van Jaap Jan Hunze die bij Promusic zijn uitgegeven.

Marcel van de Ketterij >>
Marcel van de Ketterij

Marcel van de Ketterij (geb. 1965) leerde het orgelspelen van zijn vader. Na een aantal jaren les gehad te hebben van Peter Eilander volgde in 1985 de gang naar het Conservatorium te Zwolle waar Nico Waasdorp en Harm Jansen zijn leermeesters waren. Hij behaalde hier in 1991 de diploma's Uitvoerend Musicus Orgel en Kerkmuziek.

  

Hij is dirigent van een tweetal gemengde koren, waaronder het bekende “Viva Vox” uit Elspeet en van het chr. Mannenkoor “Salvatori” uit Nunspeet.
Voor deze en andere koren schreef Marcel vele arrangementen. Een deel daarvan is inmidelsuitgegeven bij muziekuitgeverij PromusicPublishing in Nunspeet.

  

Marcel schrijftveelal in een romantisch getint idioom. Zijn bewerkingen zijn over het algemeen niet te   moeilijk voor de gemidelde zanger.

Marcel is tevens part-timedocent voor het vak Muziek op de Jac. Fruytier Scholengemeenschap en orgeldocent. Hij heeft verschillende malen meegewerkt aan cd-, radio – en tv- opnames en geeft jaarlijks een aantal orgelconcerten. Marcel is een veelgevraagd en gewaardeerd koorbegeleider. Als organist is hij verbonden aan de BW Eben–Haëzerkerk te Apeldoorn, waar hij het Steendam–orgel uit 1997 bespeelt.

  

Als u in het zoekvenster ketterij intypt, krijgt u een overzicht van werken van Marcel van de Ketterij die bij Promusic zijn uitgegeven.

Wilco Kloosterman >>
Wilco Kloosterman

Wilco Kloosterman (1975) uit Leeuwarden begon zijn muzikale loopbaan op achtjarige leeftijd bij muziekvereniging "De Lofstem" te Sumar (Fr).

Op zijn negentiende begon hij aan de vooropleiding van de Christelijke Hogeschool voor de Kunsten "Constantijn Huygens" te Zwolle. Hier volgde hij de studies HaFaBra-directie en Trombone Lichte Muziek.

  

Hij was actief als trombonist in diverse jazz-, latin- en gospelformaties en was docent "Koper" bij verschillende muziekverenigingen.
Als dirigent leidde hij enkele brassbands en fanfare orkesten, maar al snel bleek zijn hart te liggen bij gospelmuziek.
Sinds 2001 richt hij zich volledig op het leiding geven aan en arrangeren voor gospelkoren. Tevens is hij als trombonist op projectbasis nog steeds actief in diverse gospelformaties.Met Joy for People Gospel Choir stond hij in 2003 op het Flevo Festival en er werd samengewerkt met o.a. Remco Hakkert en Ben Ketting.
Tijdens het AMiGo Festival 2006 in Minden (Duitsland) werd er samengewerkt met Joakim Arenius (Zweden) en Rhonda Dorsey (USA).

  

Vanaf 2003 organiseren The Young Christian Singers onder zijn leiding unieke concerten met o.a. de Congolese/Angolese muzikant Basile Maneka Lukadi.
In 2006 ontwikkelde hij een aantal workshops rondom diverse onderwerpen voor gospelkoren en naar aanleiding daarvan kwam in januari 2007 het boekje "Guiding Notes, leidraad voor gospelkoren" uit.

  

Momenteel is Wilco Kloosterman muzikaal leider van drie gospelkoren, te weten: The Young Christian Singers uit Leeuwarden, Joyfull uit Leeuwarden en Joy for People Gospel Choir uit Dokkum.

  

Regelmatig verzorgen de verschillende koren die onder leiding staan van Wilco Kloosterman (samen) concerten waarbij de inhoud zeker niet ondergeschikt is aan het muzikale niveau.Wilco Kloosterman is beschikbaar als:
- Muzikaal leider
- Workshop leider
- Arrangeur
- Trombonist
- en kan u ondersteunen bij het organiseren en ontwikkelen van een (thema)concert.
  

Als u in het zoekvenster kloosterman intypt, krijgt u een overzicht van werken van Wilco Kloosterman die bij Promusic zijn uitgegeven.

  

Verdere informatie is te vinden op de website van Wilco Kloosterman: www.wilcokloosterman.nl

Martin Mans >>
Martin Mans

Martin Mans werd in 1965 geboren te Melissant, op hetZuidhollandse eiland Goeree-Overflakkee. Op zevenjarige leeftijd ontving hij zijn eerste orgellessen, op elfjarige leeftijd begeleidde hij voor het eerst koren en op twaalfjarige leeftijd werd hij kerkorganist in zijn geboorteplaats. In zijn jeugdjaren schreef hij verschillende concoursen op zijn naam. Naar aanleiding hiervan gaf hij op veertienjarige leeftijd zijn eerste orgelbespeling voor de NCRV-radio. Naast zijn orgelstudie bekwaamde hij zich in koordirectie bij Pieter-Jan Leusink. Sinds 1995 is Martin Mans organist in de Breepleinkerk te Rotterdam.

Mede door zijn improvisatietalent heeft hij zich weten te ontwikkelen tot een veel gevraagd organist. Zijn eerste improvisatie-album werd met ‘goud' bekroond. Voor de verkoop van meer dan 50.000 exemplaren van de CD ‘Christmas Carols' ontving hij een platina CD; uniek in de klassieke en geestelijke muziekwereld! In de loop der jaren werkte Martin mee aan meer dan 400 CD-opnamen. Ook maakte hij diverse DVD's. Per jaar geeft Martin Mans zo'n 175 concerten. Buitenlandse concertreizen voerden hem door geheel Europa, Canada, Amerika, Australië en Zuid-Afrika.
Regelmatig treedt hij op voor radio en TV in het programma ‘Nederland Zingt'.
Naast zijn activiteiten als kerk- en concertorganist is hij   begeleider van koren en solisten. Zo is hij begeleider van het beroemde Holland Boys Choir uit Elburg. Jaarlijks neemt hij bij dit koor de orgelpartij voor zijn rekening bij de Lessons and Carols en de zomerconcerten. Ook aan grote klassieke projecten als het Requiem van Fauré en de Bach-cantates verleende hij zijn medewerking. Met panfluitiste Noortje van Middelkoop vormt hij het bekende ‘Duo Gavotte'.
Tevens is hij actief als dirigent van twee grote mannenkoren: ‘De Gouwestem' te Waddinxveen met 150 leden en mannenkoor  ‘Noord-West Veluwe' te Nijkerk met 110 leden  Ook schrijft en bewerkt hij veel muziek voor orgel, koor en orkest in diverse bezettingen.

  

Als u in het zoekvenster mans intypt, krijgt u een overzicht van werken van Martin Mans die bij Promusic zijn uitgegeven.

  

Website: www.martinmans.nl

Henk van de Maaten >>
Henk van de Maaten

Henk van der Maten is geboren en getogen in Heerde op de Veluwe, waar hij ook woont en werkt. Hij speelde al op jonge leeftijd in de zondagse eredienst. Hij kreeg orgelles van o.a. Peter Eilander. Henk studeerde aan het Conservatorium in Zwolle orgel en improvisatie bij Nico Waasdorp, kerkelijk orgelspel bij Jaap Dragt, koordirectie bij Jos Leussink en lichte muziek bij Frans Elsen en Leon Kuypers.

Hij rondde zijn studie succesvol af in 1985 in Zwolle. Hij volgde improvisatielessen orgel bij Gerd Wachowski in Rothenburg   (Duitsland). Ook volgde hij de Gehrels cursus voor het Diploma Muziek Basisonderwijs.

  

Henk is werkzaam als organist van de Johanneskerk en de Ontmoetingskerk in Heerde, als vakleerkracht muziek in het basisonderwijs, als dirigent van een aantal koren in de regio en als free-lance musicus. Zo geeft hij orgelconcerten, schrijft muziek, werkt mee aan allerlei andere concerten en aan opnames voor radio, TV en CD. Verder is hij adviseur bij Promusic Instruments in Zwolle voor het gerenommeerde orgelmerk Ahlborn, fabrikant van hoogwaardige digitale klassieke orgels.

  

Henk van der Maten is op dit moment dirigent van 3 koren: Het Chr. gem. koor Vox Humana uit Oldebroek, de chr.   gem. zangvereniging De Lofstem uit Emst, beiden met ongeveer 100 leden en het kinderkoor 'De Herghe sangertjes' uit Heerde met zo'n 60 leden.

Veel koren doen regelmatig een beroep op Henk van derMaten als begeleider op piano of orgel bij een concert of opname. Ook de synthesizer kent geen geheimen voor hem. Zijn improviserend omspelen van de koorzang geeft een extra dimensie aan een concert. Daarnaast weet Henk, zelf dirigent, waar het koor eventueel extra ondersteuning nodig heeft. Die combinatie van beide factoren in zijn spel wordt door veel koren en dirigenten gewaardeerd.
Ook als combotoetsenist begeleidt hij regelmatig koorconcerten met 'licht'repertoire. Henk van der Maten arrangeert veel muziek voor zijn eigen koren. Daarnaast schrijft hij instrumentale begeleidingen bij bestaande koormuziek voor gebruik bij concerten en opnames.
Sinds enige tijd componeert hij ook nieuwe koormuziek met piano- oforgelbegeleiding, tot dusver gebaseerd op de psalmen. Bij deze nieuwe muziek zijn ook de teksten van zijn hand Bij PromusicPublishing is ook een aantal orgelwerken uitgegeven, waaronder de Toccata over Psalm 122.
Voor zijn werk als vakleerkracht muziek aan de Chr. basisscholen in Heerde schrijft Henk regelmatig nieuwe kinderliedjes, die regelmatig op radio en TV te horen en te zien zijn.

  

Als u in het zoekvenster maten intypt, krijgt u een overzicht van werken van Henk van der Maten die bij Promusic zijn uitgegeven.

  

Website: www.henkvandermaten.nl

Sander van Marion >>
Sander van Marion

Sander  van  Marion

 

Sander van Marion werd in 1938 in Scheveningengeboren. Al op jonge leeftijd, 18 jaar oud, werd hij aangesteld als organist en gaf hij zijn eerste orgelconcert. Hij kreeg zijn muzikale opleiding o.a. aan het Koninklijk Conservatorium te 's-Gravenhage,waar Adriaan Engels zijn leraar orgel was. Sander van Marion is vaste organist in de Bethelkerk te Scheveningen, waar hij beschikt over een Hoofd- en een Koororgel, die zowel afzonderlijk alsook samen kunnen klinken.

Onder de Nederlandse organisten neemt hij een geheel eigen plaats in en ook in het buitenland geniet hij steeds grotere bekendheid. Karakteristiek is zijn registerkeuze, boeiend door steeds wisselende klankkleuren, zijn lichte, sprankelende speeltrant, soms wel 'leggièro' genoemd en zijn groot improvisatietalent, waarin gevoel en sfeer een belangrijke rol spelen. Naast zijn concertpraktijk als organist is Sander van Marion ook dirigent van enkele oratoriumverenigingen en mannenkoren, waarmee hij eveneens, naast de concerten in Nederland, regelmatig naar het buitenland  reist.

Naast de vele uitvoeringen van bekende oratoria, zoals de 'Messiah' van Händel, de 'Schöpfung' van Haydn en de 'Paulus' van Mendelssohn, gaf Sander van Marion met zijn koren premières van door hem in de muziekbibliotheek van Berlijn en het klooster Einsiedeln gevonden nog onbekende werken - welke hij voor uitvoering gereed maakte - zoals 'Dixit Dominus' van Joh. Chr. Bach en 'Wie ist Dein Name so gross' van G.F. Telemann. Een eerste uitvoering in Nederland gaf hij van de 'Matthäus Passion' van G.F. Telemann. Een Europese première gold voor 'The Promise of Christmas' van de Amerikaan Dan Burgess. Steeds meer orgel- en koorwerken verschijnen van zijn hand, terwijl ook bundeltjes met kinderliederen zijn uitgegeven.

Regelmatig reist Sander van Marion voor het maken van orgeltournee's of CD.opnamen naar het buitenland, zoals Spanje - Toledo, Frankrijk - Toulouse, Italië - Bologna. Ook bespeelde hij in de Dom van Passau, Duitsland, het grootste kerkorgel ter wereld en concerteerde hij op het oudste, nog bespeelbare orgel ter wereld in de Basilique de Valère in Sion, Zwitserland, waarover hij ook een tv-programma presenteerde. Speciale vermelding verdienen zijn reizen door de Verenigde Staten en Canada, die hem van oost- naar werstkust voeren, waarbij concerten worden gegeven in belangrijke muziekcentra, zoals New York - St. Thomaschurch, Washington Cathedral en in Philadelphia - John Wanamaker Store, op het op één na grootste orgel ter wereld.

Een groot aantal CD.'s -waaronder drie 'Gouden Platen' - illustreert mede zijn muzikaal-creatieve natuur, want Sander van Marion weet door de liefde voor zijn vak en zijn groot talent telkens weer een groot publiek te boeien.

De Minister van Cultuur heeft Sander van Marion ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als toonkunstenaar in 1981 onderscheiden met de Zilveren Erepenning. In 1996 werd aan Sander van Marion ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum als toonkunstenaar door de Société Académique 'Arts, Sciences et Lettres' te Parijs de 'Médaille d' Argent',  uitgereikt vanwege zijn verdiensten voor de Franse orgelcultuur, in 2003 gevolgd door de 'Médaille de Vermeil'.

Een Koninklijke Onderscheiding ontving Sander van Marion in 1997 met zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ter gelegenheid van dit Gouden Jubileum heeft Burgemeester Deetman onlangs aan Sander van Marion de Stadspenning van de gemeente Den Haag uitgereikt.

 

Kijk op onze site welke titels Promusic heeft uitgegeven van Sander van Marion;

http://www.promusic.nl/publishing/bladmuziekkoor

Vul in het zoekvenster Marion in