Zoeken:    Titel    Prijs ▲  

[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  >

Zichtexemplaar Penitence, Pardon and Peace, Maunder, J.H. € 0,00
David; de man naar Gods hart Vliet, A. van SATB Tekstboekje € 0,01
Van Liefde Ongekend oratorium demo cd en zicht exemplaar begeleiding € 0,01
Nehemia oratorium Woudt, J. SATB met beg zichtexemplaar PPK16.2020z € 0,01
Tot Leven geroepen Passie-oratorium Vliet, André van ZICHTEXEMPLAAR PPK17.2100B € 0,01
Licht der wereld Cantate Zonnenberg, M. SATB PPK17.2150 ZICHTEXEMPLAAR € 0,01
Psalm 23 zichtexemplaar The Lord is my Shepherd cantate naar psalm 23 Zonnenberg, M. PPK10.1392z € 0,25
Zichtexemplaar Een Nieuw Jeruzalem, oratorium, Bredewout, J. PPK10.1450z € 0,25
Esther,ZICHTEXEMPLAAR Zangspel, Bredewout SATB met begeleiding PPK13.1700z € 0,25
En het verhaal van ons behoud Weide, T. vd SATB PPK16.1995 € 0,72
Ga met God en Hij zal met je zijn Bredewout, J. Vaughan-Williams SATB PPK16.1944 € 0,78
Psalm 141 Roelof Elsinga TTBB PPK00.260 € 0,78
Wat vlied of bezwijk Jan Zwanepol SATB PPK00.285 € 0,78
Grote God, wij loven U Jan Zwanepol SATB PPK00.286 € 0,78
Alle volken, looft de Here Jan Zwanepol SATB PPK00.287 € 0,78
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem Jan Zwanepol SATB PPK00.298 € 0,78
Eens in lang vervlogen tijden Jan Zwanepol SATB PPK00.300 € 0,78
Jeruzalem, o stad zo hoog gebouwd Jan Zwanepol SATB PPK00.306 € 0,78
Komt allen tezamen Jan Zwanepol SATB PPK00.307 € 0,78
Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten Jan Zwanepol SATB PPK00.309 € 0,78
Psalm 100 Jan Zwanepol SATB PPK00.318 € 0,78
U zij de glorie Jan Zwanepol SATB PPK00.322 € 0,78
Pinksteren Roelof Elsinga SATB PPK00.327 € 0,78
Psalm 22 Hendrik van Lith SATB PPK00.333 € 0,78
Tot Gods eer Hendrik van Lith SATB PPK00.334 € 0,78
Hoor een heilig koor van stemmen Piet Zwart Jzn. SATB PPK00.824 € 0,78
O Christus, woord der eeuwigheid Piet Zwart Jzn. SATB PPK00.825 € 0,78
Komt nu met zang Piet Zwart Jzn. SATB PPK00.826 € 0,78
Eeuwen geleden Piet Zwart Jzn. SATB PPK00.827 € 0,78
God lof! Nu is gekomen Piet Zwart Jzn. SATB PPK00.829 € 0,78
Heerlijk klonk het lied der eng len Piet Zwart Jzn. SATB PPK00.830 € 0,78
Dansen wil mijn hart Piet Zwart Jzn. SATB PPK00.831 € 0,78
Rijst op, rijst op voor Jezus Piet Zwart Jzn. SATB PPK00.832 € 0,78
Jezus is de Weg Henk Schoute SATB PPK01.378 € 0,78
Dankgebed Hendrik van Lith SATB PPK01.381 € 0,78
Gebed Hendrik van Lith SATB PPK01.384 € 0,78
Zijn Woord Hendrik van Lith SATB PPK01.388 € 0,78
Hoe groot moet Gods genade zijn Wim van Galen SATB PPK01.395 € 0,78
Jezus leeft en Hij regeert Wim van Galen SATB PPK01.396 € 0,78
Prijst de God van Israël Wim van Galen SATB PPK01.397 € 0,78
Waardig is het Lam Wim van Galen SATB PPK01.398 € 0,78
Laat bazuinen schallen Wim van Galen SATB PPK01.402 € 0,78
Juich voor God met blijde klanken Wim van Galen SATB PPK01.404 € 0,78
By the way Harry Hamer SATB PPK01.407 € 0,78
Pinksteren Harry Hamer SATB PPK01.408 € 0,78
Zegen ons Algoede Harry Hamer SATB PPK01.410 € 0,78
Hoe groot zijt Gij Wim van Galen SATB PPK01.430 € 0,78
Hoe vreemd, dat in een arme stal Wim van Galen SATB PPK01.431 € 0,78
Nacht van Gods grote erbarmen Wim van Galen SATB PPK01.432 € 0,78
Lofzang Roeland de Reuver SATB PPK01.443 € 0,78
Peace like a river Henk van der Maten SATB PPK01.448 € 0,78
Herders, hoe? ontwaakt gij niet? Jaap Wijnands SATB PPK01.449 € 0,78
Il est né, le divin Enfant Jaap Wijnands SATB PPK01.451 € 0,78
t Is geboren, het godd’lijk Kind! Jaap Wijnands SATB PPK01.451NL € 0,78
It came upon the midnight clear Jaap Wijnands SATB PPK01.452 € 0,78
O little town of Bethlehem Jaap Wijnands SATB PPK01.453 € 0,78
Bede Jan van den Oever SATB PPK01.455 € 0,78
Er zijn nog zoveel tranen Jan van den Oever SATB PPK01.457 € 0,78
Nu zijt wellekome Fred de Vries SATB PPK01.463 € 0,78
In Bethlehems stal Peter Bos SATB PPK01.467 € 0,78
Komt allen tezamen Peter Bos SATB PPK01.468 € 0,78
Stille nacht Peter Bos SATB PPK01.473 € 0,78
Vol van pracht Peter Bos SATB PPK01.474 € 0,78
Away in a manger Jaap Wijnands SATB PPK01.478 € 0,78
Ding dong merrily on high Jaap Wijnands SATB PPK01.479 € 0,78
D Almachtig is mijn Herder en Geleide Jaap Wijnands SATB PPK01.481 € 0,78
Nu zijt wellekome Jaap Wijnands SATB PPK01.487 € 0,78
Zij zullen de wereld bewonen Jaap Wijnands SATB PPK01.490 € 0,78
My Lord, what a morning Adrie Poortvliet TTBB PPK01.499 € 0,78
Psalm 6 Adri Poortvliet SATB PPK01.500 € 0,78
Psalm 101 Adri Poortvliet SATB PPK01.503 € 0,78
Psalm 105 Adri Poortvliet SATB PPK01.504 € 0,78
Steal away Johan Bredewout SATB PPK01.511 € 0,78
Komt nu met zang Lith, H.v. SATB PPK01.513 € 0,78
Het volk dat wandelt in het duister (kerstoratorium deel 1-3) Erik Hofstede SATB PPK01.523 € 0,78
Daar is uit ’s werelds duistre wolken (kerstoratorium deel 1-5) Erik Hofstede SATB PPK01.525 € 0,78
O kom, o kom, Immanuël (kerstoratorium deel 1-7) Erik Hofstede SATB PPK01.527 € 0,78
Zij, die gebonden zaten (kerstoratorium deel 1-10) Erik Hofstede SATB PPK01.530 € 0,78
Kom tot ons, de wereld wacht (kerstoratorium deel 2-4) Erik Hofstede SATB PPK01.535 € 0,78
In den beginne was het woord (kerstoratorium deel 2-14) Erik Hofstede SATB PPK01.545 € 0,78
All night, all day Karel Bogerd SATB PPK01.560 € 0,78
De tien geboden Karel Bogerd SATB PPK01.561 € 0,78
Psalm 108 Karel Bogerd SATB PPK01.564 € 0,78
Nu daagt het in het oosten Fred de Vries SATB PPK01.566 € 0,78
Gaat, stillen in den lande Fred de Vries SATB PPK01.568 € 0,78
It’s a birthday Fred de Vries SATB PPK01.569 € 0,78
Herders, bij Bethlehem op wacht Wim van Galen SATB PPK01.571 € 0,78
Het was een maged uitverkoren Jaap Wijnands SATB PPK01.577 € 0,78
Psalm 111 Prijst God den Heer Wim van Galen SATB PPK01.587 € 0,78
Wees mij genadig, Heer Wim van Galen SATB PPK01.589 € 0,78
Psalm 23 The Lord’s my Shepherd Jaap Wijnands SATB PPK01.600 € 0,78
Kerstintrada Martin Mans SATB PPK02.603 € 0,78
Heer, waarom? Harry Hamer SATB PPK02.611 € 0,78
Wiegelied der herders Engbert Koersen SATB PPK02.613 € 0,78
’t Is geboren, het Godd’lijk Kind! Engbert Koersen SATB PPK02.614 € 0,78
In Bethlehems velden Wim de Penning SATB PPK02.617 € 0,78
Lofzang van Maria Wim de Penning SATB PPK02.618 € 0,78
Lofzang van Simeon Wim de Penning SATB PPK02.619 € 0,78
Psalm 99 Wim de Penning SATB PPK02.620 € 0,78
Psalm 108 Wim de Penning SATB PPK02.622 € 0,78

[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  >