Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

ComponistenPromusicPublishing heeft met zo'n 40 componisten/arrangeurs/tekstdichters contracten afgesloten m.b.t. stukken die door ons zijn uitgegeven. Als u in de webwinkel zoekt op een componistennaam, dan ziet u om welke werken het gaat.

Een aantal van deze componisten wil zich in het kort aan u voorstellen.
Klik op onderstaande namen voor een korte CV.


Lennart Moree >>

Lennart Moree
De in 1988 te Rotterdam geboren pianist Lennart Morée kreeg zijn eerste muzieklessen op zesjarige leeftijd. Zijn eerste pianolessen kreeg hij van André Keijzer. Daarna volgde hij onder andere improvisatielessen bij Jan Bonefaas. Later studeerde hij aan het conservatorium bij Mila Baslawskaja en Bernard Winsemius. Tevens volgde hij masterclasses bij Willem Tanke en Jean Bernard Pommier.

Lennart studeerde in 2012 cum laude af voor zijn masteropleiding piano aan het Rotterdams conservatorium bij Stéphane De May. Daarbij legt hij een bijzondere belangstelling aan de dag voor improviseren en componeren. Zo studeerde hij af met een onderzoek naar de stijl van de Franse componist Claude Debussy (1862-1918), met als resultaat een aantal composities in de stijl van Debussy. In het najaar van 2013 is zijn debuutalbum ‘Metamorphosis’ uitgekomen met composities en transcripties in verschillende stijlen, van Bach tot Debussy.

 

Lennart componeert voor orgel, piano en koor. Zie www.lennartmoreemusic.com

 

vul moree in in het zoekvenster en u krijgt alle uitgegeven muziek van Lennart te zien

 

Johan Bredewout >>
Johan Bredewout

Johan Bredewout (1959) kon zich als kleine jongen al niets anders voorstellen dan een toekomst met muziek. Na de middelbare school ging hij dan ook naar het conservatorium in Zwolle. In 1983 behaalde hij het diploma voor piano. In 1984 rondde hij zijn studie orgel af met het diploma ‘Uitvoerend Musicus’ (Cum Laude) met een onderscheiding voor artistieke eigenschappen.

Johan Bredewout wordt veel gevraagd als solist en begeleider en hij verleent medewerking aan  concerten en cd-opnames.
Ook werkt hij regelmatig mee aan radio- en tv programma’s zoals het bekende tv programma ‘Nederland zingt’ van de Evangelische Omroep.
Daarnaast is hij de vaste organist van de St Nicolaaskerk te Vollenhove.

Johan Bredewout is dirigent van verschillende koren, o.a.:
Christelijk Gemengd Koor ‘De Zeeklank’ te Vollenhove;
Christelijk Mannenkoor te Emmeloord;
Het Grote Kerk Koor te Apeldoorn.
Met deze koren geeft hij regelmatig concerten.

Naast zijn uitvoerend werk houdt Johan zich ook bezig met het componeren en arrangeren van koormuziek.
Na het project ‘Ononderbroken’ (eigentijdse bewerkingen van een aantal psalmen) schreef hij een vijftal oratoria: ‘Een Nieuw Begin’ (Kerstoratorium); ‘Schepping’ (nav Genesis 1); ‘Ruth’ (naar het Bijbelboek Ruth); ‘Van Liefde Ongekend’ (Passie-Pasen); en ‘Het Nieuw Jeruzalem’(De Openbaring  van Johannes).

Bij zijn 25-jarig jubileum als dirigent van ‘De Zeeklank’ ontving Johan een koninklijke onderscheiding voor zijn bijdrage aan de Nederlandse koortraditie.

Johans grootste uitdaging is om zich muzikaal te blijven ontwikkelen. Muziek heeft hem vanaf zijn jeugd geraakt en vooral de combinatie van muziek met religie blijft hem boeien.

Via onze webshop kunt u bekijken welke werken van Johan Bredewout PromusicPublishing heeft uitgegeven.


Website: www.johanbredewout.nl

  

Als u in het zoekvenster Bredewout intypt, krijgt u een overzicht van werken van Johan Bredewout die bij Promusic zijn uitgegeven.

  

English

  

As a little boy, Johan Bredewout (1959) could not envision a future without music. After high school he went to the School of Music in Zwolle. In 1983 he obtained the diploma for Piano. In 1984 he completed his Organ study with the qualification ‘Performing Musician’ (Cum Laude) with an award for artistic qualities.

  

Johan Bredewout is a much requested soloist and accompanist and has collaborated on many  concerts and CD recordings. He also works regularly in radio and television programs such as the well-known TV program  ‘Nederland zingt’ of the Evangelische Omroep in the Netherlands.  He is the regular organist of the St Nicholas Church in Vollenhove (NL).

  

Johan Bredewout is the conductor of several Dutch choirs including: ‘De Zeeklank’ in Vollenhove (mixed voice choir), ‘Christelijk Mannenkoor’ in Emmeloord, (male voice choir), ‘Het Grote Kerk Koor’ in Apeldoorn, (mixed voice choir). With these choirs he regularly performs concerts.

  

Besides his performing work, Johan is also involved in composing and arranging choral music. After the project ‘Ononderbroken’ (contemporary adaptations of a number of psalms), he wrote five oratorios: ‘Een Nieuw Begin’ (Christmas Oratorio), ‘Creation’ (based on Genesis 1), ‘Ruth’ (from the biblical Ruth), ‘Van Liefde Ongekend’ (Passion-Easter) and ‘Het Nieuw Jeruzalem’ (Revelation).

  

At his silver jubilee as conductor of ‘De Zeeklank’, Johan received a Royal Decoration for his contribution to the Dutch choral tradition.

  

Johan’s biggest challenge is to continually deepen the development of his musical talents. Music has moved him since his childhood and above all the combination of music with religion continues to fascinate him.

  

Search for: bredewout

  

Website: www.johanbredewout.nl

Henk van de Maaten >>
Henk van de Maaten

Henk van der Maten is geboren en getogen in Heerde op de Veluwe, waar hij ook woont en werkt. Hij speelde al op jonge leeftijd in de zondagse eredienst. Hij kreeg orgelles van o.a. Peter Eilander. Henk studeerde aan het Conservatorium in Zwolle orgel en improvisatie bij Nico Waasdorp, kerkelijk orgelspel bij Jaap Dragt, koordirectie bij Jos Leussink en lichte muziek bij Frans Elsen en Leon Kuypers.

Hij rondde zijn studie succesvol af in 1985 in Zwolle. Hij volgde improvisatielessen orgel bij Gerd Wachowski in Rothenburg   (Duitsland). Ook volgde hij de Gehrels cursus voor het Diploma Muziek Basisonderwijs.

  

Henk is werkzaam als organist van de Johanneskerk en de Ontmoetingskerk in Heerde, als vakleerkracht muziek in het basisonderwijs, als dirigent van een aantal koren in de regio en als free-lance musicus. Zo geeft hij orgelconcerten, schrijft muziek, werkt mee aan allerlei andere concerten en aan opnames voor radio, TV en CD. Verder is hij adviseur bij Promusic Instruments in Zwolle voor het gerenommeerde orgelmerk Ahlborn, fabrikant van hoogwaardige digitale klassieke orgels.

  

Henk van der Maten is op dit moment dirigent van 3 koren: Het Chr. gem. koor Vox Humana uit Oldebroek, de chr.   gem. zangvereniging De Lofstem uit Emst, beiden met ongeveer 100 leden en het kinderkoor 'De Herghe sangertjes' uit Heerde met zo'n 60 leden.

Veel koren doen regelmatig een beroep op Henk van derMaten als begeleider op piano of orgel bij een concert of opname. Ook de synthesizer kent geen geheimen voor hem. Zijn improviserend omspelen van de koorzang geeft een extra dimensie aan een concert. Daarnaast weet Henk, zelf dirigent, waar het koor eventueel extra ondersteuning nodig heeft. Die combinatie van beide factoren in zijn spel wordt door veel koren en dirigenten gewaardeerd.
Ook als combotoetsenist begeleidt hij regelmatig koorconcerten met 'licht'repertoire. Henk van der Maten arrangeert veel muziek voor zijn eigen koren. Daarnaast schrijft hij instrumentale begeleidingen bij bestaande koormuziek voor gebruik bij concerten en opnames.
Sinds enige tijd componeert hij ook nieuwe koormuziek met piano- oforgelbegeleiding, tot dusver gebaseerd op de psalmen. Bij deze nieuwe muziek zijn ook de teksten van zijn hand Bij PromusicPublishing is ook een aantal orgelwerken uitgegeven, waaronder de Toccata over Psalm 122.
Voor zijn werk als vakleerkracht muziek aan de Chr. basisscholen in Heerde schrijft Henk regelmatig nieuwe kinderliedjes, die regelmatig op radio en TV te horen en te zien zijn.

  

Als u in het zoekvenster maten intypt, krijgt u een overzicht van werken van Henk van der Maten die bij Promusic zijn uitgegeven.

  

Website: www.henkvandermaten.nl

Roelof van Middendorp >>
Roelof van Middendorp

Roelof van Middendorp ontving zijn eerste orgellessen aan het harmonium van Gert van de Brink. Geboeid door orgelmuziek, dat hij van jongs af aan was, werden de lessen vervolgt bij Evert van der Veen en John Propitius. Laatst genoemde stimuleerde hem sterk een muziekvakstudie te gaan volgen. Zo begon hij in 1995 aan de Hogeschool Schumann Academie te Utrecht. Met als hoofdvak orgel en bijvak piano volgde hij de opleiding (DM) bij o.a. Euwe de Jong (theorie) en Wout van Andel (methodiek en prkatijk). Op 16 jarige leeftijd begeleidde hij de eertse kerkdiensten zowel in de regio als in Barneveld zijn woonplaats. In 1997 kwam daar een vaste aanstelling als hoofdorganist in de Oude Kerk te Barneveld waarmee hij opvolger van John Propitius werd. Ook is hij tijdens zijn opleiding koordirectie gaan studeren. Als dirigent is hij verbonden aan diverse koren. Naast deze activiteiten heeft hij een lespraktijk met orgel- en pianoleerlingen. Verder werkt hij regelmatig mee als begeleider bij koor- en samenzangavonden, geeft af en toe een orgelconcert en verleende zijn medewerking aan cd opnames.

Jack Blok >>

Jack Blok

(artikel uit Korenmaat 10 - dec 2010)

   

De laatste twee jaar zijn er een aantal liederen voor gemengd koor uitgegeven bij PromusicPublishing van componist en tekstschrijver Jack Blok.

   

Een nieuwe naam in de koorwereld: wie is Jack Blok ?

Helemaal nieuw ben ik niet. Want ik ben al jaren als  organist/pianist de vaste begeleider van  het Gemengd Koor “Arnhem-Zuid” onder leiding van Arie Hogendoorn.  Ook heb ik als organist  vaak mijn medewerking verleend aan uitvoeringen van diverse koren. Op mijn achttiende moest ik een keuze maken: naar het conservatorium en een baan in muziek of een baan buiten de muziek. Ik was al organist in Arnhem. Ik vond een volledige baan in de muziek een te groot risico en heb uiteindelijk gekozen voor het zakenleven. Ik heb hier overigens nooit spijt van gehad. Wel ben ik altijd  daarnaast  organist  gebleven. Ik leefde wat dat betreft “in een spagaat”.

   

Je bent dus al een lange tijd kerkorganist ?

Ik hoop over twee jaar te gedenken dat ik vijftig jaar organist ben. Een hele tijd, maar wat gaat dat snel!

   

Aan welke kerk ben je momenteel als organist verbonden?

Ik speel in verschillende kerken in Arnhem. Ik ben kerkelijk organist van Grote of Eusebiuskerk; hier wordt eenmaal per maand een dienst gehouden.

Daarnaast ben ik organist van de Bethlehemkerk en de Opstandingskerk. Tevens begeleid ik de samenzang en ook de optredende koren tijdens de maandelijkse zangdiensten in de Kruiskerk.

In Nijmegen speel ik maandelijks tijdens de openstelling een middag op het prachtige König-orgel in de Grote of St.Stevenskerk. Bovendien komen er nog vele incidentele medewerkingen bij op allerlei gebied in de regio  zoals uitvaarten etc..

   

 

Waarom heb je voor het organistschap gekozen ?

Als kind als werd ik tot de klank van het orgel aangetrokken. Ik vond het gewoon een mooi klinkend instrument. Thuis hadden wij een piano en pianolessen was een logisch gevolg.

Toen ik op onze zondagsschool  in Schiedam een harmonium hoorde was ik direct verkocht.

Dan ga je jezelf verder ontwikkelen en hier hoorden ook vanzelfsprekend orgellessen bij.

Ademloos naar de radio luisteren als Piet van Egmond op het orgel van de Prinsessekerk in Amsterdam speelde. Wat een improvisaties. Geïnspireerd door hem is het improviseren wel een specialiteit van mij geworden. Ik denk dat organisten als hij en Feike Asma veel mensen tot het orgel hebben gebracht. Jammer en onbegrijpelijk vind ik het dan ook dat er altijd een soort tweespalt in de organistenwereld is geweest.

Het orgel is een imposant, fantastisch instrument. Het kan zingen, juichen en soms heel subtiel een muzikaal gevoel uitdragen en dat in vele klankkleuren. Zo vaak een pronkstuk in de kerken. Nog altijd liggen er in de druk bezochte vakantieplaatsen veel kansen voor organisten om hun instrument te laten horen.

Als de kerken al open zijn is het een gemis als er een prachtig orgel in staat wat niet te beluisteren is. Juist in deze situaties kan je bij passanten die wellicht niet meer naar een kerk gaan het gevoel terugbrengen dat het daar zo slecht nog niet is.

   

Wat is je drijfveer om te gaan componeren?

Die drijfveer was er aanvankelijk niet. Wel had ik de muziek gemaakt van het stuk ” Son of God , eternal Father” (recent uitgegeven). Dit werd in 2004 uitgevoerd door een koor onder leiding van Dirk Jan Warnaar ter gelegenheid van de herdenking  “60 jaar na dato” (de slag om Arnhem, waarbij de kerk grotendeels werd verwoest) in de Eusebiuskerk te Arnhem.

Toen ik enige jaren geleden vanuit het bedrijf in een pré-pensioensituatie kon komen kreeg ik wat meer tijd.

Ik ben vierstemmige muziek gaan schrijven voor gemengd koor en mannenkoor. Toen in mijn omgeving bleek dat dit aansloeg en dat deze muziek voor een bredere kring geschikt bleek te zijn heb ik mij hier verder in verdiept. Ik denk dat er een groeiende behoefte is aan nieuwe Nederlandstalige koorliederen. Eén en ander resulteerde uiteindelijk in de diverse uitgaven. De eerste was een stuk voor de kerst (In Beth’lems donk’re stal),  daarna volgden er spoedig meer. Ik heb daarbij de medewerking van diverse voortreffelijke collega’s gehad die mijn muziek van een koorzetting hebben voorzien. Sinds het najaar van 2010 maakt Martin Zonnenberg de koor-arrangementen. Ik ben hier natuurlijk apetrots op.

   

Aan welke criteria moet een stuk van jou voldoen?

Ik houd  van de Engelse kerkmuziek, dus mijn stukken bevatten ook wel dat Engelse tintje.

Ze moeten voor een breed publiek toegankelijk zijn. De muziek moet als het ware “blijven hangen”.

   

Je schrijft zelf de teksten ?

Ja. Dat gebeurt nadat de melodie vorm heeft gekregen. Hierdoor kan ik mij laten inspireren door de melodie en een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld in het stuk “Machtige bergen en diepe dalen” staat de tekst  “Rivieren stromend traag naar de zee”. De melodielijn gaat daar van hoog naar laag. Vaak komt de drie-eenheid, weer naar Engels model, er in terug. Eer de vader, de zoon enz. …

Het Evangelie is en blijft altijd dezelfde goede boodschap, ons taalgebruik verandert echter. In die zin probeer ik de teksten in de voor deze tijd verstaanbare taal weer te geven. Er zijn veel prachtige liederen in het vergeetboek geraakt doordat de taal niet meer aanspreekt. Toch is de  inhoud daarvan prima. Het zou mooi zijn als deze liederen zouden worden herschreven.

   

Hoe ervaar je de uitvoering er van ?

Het is heel bijzonder als je een stuk van jezelf hoort uitvoeren. Hetzij door een koor of door een solist. Uiteraard heb ik zelf ook vaak begeleid en door de invulling van anderen kan zo’n stuk nog een toegevoegde waarde krijgen. Zo krijg je ook weer iets terug.

   

Tot slot; kunnen we nog meer stukken van je verwachten?

Ja, er “ligt nog het nodige op de plank”. Het streven is om drie tot vijf stukken per jaar uit te geven. We kunnen nog een paar jaar vooruit . En ik hoop natuurlijk nog het één en ander aan mijn repertoire toe te voegen.

   

De muziek van Jack Blok is uitgegeven bij uitgeverij PromusicPublishing.

In de webwinkel zoeken onder Jack Blok en u vindt alle uitgegeven titels.

Jan van Dijk >>
Jan van Dijk

Jan van Dijk werd op 21 April 1967 geboren te Winterswijk. Hij ontving op 6-jarige leeftijd zijn eerste orgellessen aan De Muziekschool Twente bij Koos van der Lee.  

  

Na de middelbare school studeerde hij aan het Conservatorium van de Hogeschool in Enschede met als hoofdvakken Orgel en Kerkmuziek. Zijn orgeldocenten waren Gijs van Schoonhoven en Bernard Bartelink; zijn kerkmuziekdocenten waren Chris Fictoor, Jeroen de Wit, Valentijn Smit en Kees Stolwijk.

  

In 1992 behaalde hij het diploma Docerend Musicus, in 1993 het diploma Kerkmuziek en in 1994 rondde hij zijn conservatoriumopleiding af als Uitvoerend Musicus (Master).  

  

Na zijn studie ontwikkelde hij zich verder als dirigent o.a. via de Kurt Thomas Cursus in Den Haag, nam deel aan diverse masterclasses, o.m. bij   John Rutter en Ludo Claesen en studeerde vervolgens koor- en orkestdirectie   bij Joop Schets, Bernard Touwen en Jan Stulen aan De Hogeschool IDE te Gorinchem. Hij heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd in de uitvoeringspraktijk van de anglicaanse kerkmuziek m.n. the Choral Evensong.

  

Jan van Dijk is als docent Kerkorgel en Muziektheorie verbonden aan De Muziekschool Twente. Hij is als cantor-organist verbonden aan de Hervormde kerk van Holten en als dirigent aan het Toonkunstkoor Doetinchem e.o., het Chr.Kamerkoor Capella Arnhem, het Herv.Kerkkoor te Holten en het Chr.Gem.Zangkoor te Den Ham. Verder is hij werkzaam als componist van koor- en orgelmuziek bij Promusic Publishing in Nunspeet.Hij verzorgt regelmatig concerten als organist en dirigent in binnen- en buitenland.


Als u in het zoekvenster dijk intypt, krijgt u een overzicht van werken van Jan van Dijk die bij Promusic zijn uitgegeven.

Harry Hamer >>
Harry Hamer

Harry Hamer werd op 4 maart 1956 geboren te Kampen en werd daar op zijn 16e benoemd tot organist van de Gereformeerde Nieuwe Kerk.

Zijn eerste orgellessen ontving hij aan de Gemeentelijke Muziekschool in Kampen van Henk Sleurink, die als organist aandezelfde kerk was verbonden. In 1972 behaalde Harry Hamer zijn diploma kerkelijk orgelspel van de Gereformeerde
Organistenvereniging en legde daarmee de basis voor een studie aan het Conservatorium te Zwolle o.l.v. Jaap Dragt(orgel), Cees van Dalen(piano) en Jos Leussink(koordirectie). Dit resulteerde in het behalen van het einddiploma C (solistendiploma) en het praktijkdiploma kerkmuziek, alsmede een speciale aantekening voor improvisatie. De examens hiervoor werden afgelegd op het imposante Schnitger orgel in de Grote – of Sint Michaëlskerk te Zwolle.
Sinds 1 november 1976 is Harry Hamer werkzaam als docent orgel, toetsen en improvisatie aan “Quintus”             centrum voor kunsteducatie ( voorheen Gemeentelijke Muziekschool ) te Kampen en bekleedt hij daar tevens de functies van algeheel coördinator en plaatsvervangend directeur. Tevens is hij dirigent van een aantal grote gemengde koren en geeft als organist regelmatig orgelconcerten. Ook is hij vaste begeleider van veel koren, waardoor hij vaak via de media te beluisteren valt. In het bekende televisieprogramma “Nederland Zingt” is hij regelmatig te zien als organist. Tevens brengt hij adviezen uit bij restauratie en nieuwbouw van orgels. Concertreizen brachten hem o.a. in Duitsland, België, Tsjechië, Polen, Oostenrijk, Hongarije, Canada en de V.S. Ook het arrangeren van muziek voor koor en orkest behoort tot zijn werkzaamheden.
Van hem verschenen 5 l.p.'s en 12 C.D.'s/DVD's waarop hij als orgelsolist te beluisteren valt. Daarnaast verleent hij als begeleidend organist medewerking aan diverse opnamen met koor, samenzang en andere solisten, zodat het aantal geluidsdragers waar hij aan heeft meegewerkt inmiddels ruim de 140 is gepasseerd.

  

Als u in het zoekvenster hamer intypt, krijgt u een overzicht van werken van Harry Hamer die bij Promusic zijn uitgegeven.

   

Website: www.harryhamer.nl

Arie Horst >>
Arie Horst

Arie Horst werd in 1940 geboren in Wapenveld. Op 8-jarige leeftijd werd begonnen met orgelles en daarna pianoles. Op 10-jarige leeftijd mocht hij zijn eerste eredienst in de Gereformeerde   Kerk te   Wapenveld begeleiden. Vervolgens werkte hij veel samen met diverse koren als begeleider tijdens uitvoeringen en concerten.

  

Op latere leeftijd legde hij zich toe op het schrijven van koorarrangementen en partijen voor instrumentale solisten. Daarnaast heeft hij vele jaren gewerkt als koordirigent van twee gemengde koren . Regelmatig combineerde hij beide koren om medewerking te verlenen aan bijzondere kerkdiensten en muziekavonden. Ook heeft hij jarenlang een gemengd dubbelkwartet in Amsterdam geleid en enkele jaren een Song- en Praiseband in Zaandam. Hij vervangt tijdelijk dirigenten van koren bij ziekte en/of afwezigheid en treedt op als gastdirigent. De laatste jaren werkt hij, op keyboard/synthesizer/piano, regelmatig mee aan opnamen van instrumentale cd's, grote koor- en muziekavonden. Bovendien verleent hij veelvuldig                medewerking aan concerten met professionele musici. Improvisaties op de piano zijn dan ook een vast onderdeel van het programma. Zijn creatieve muzikaliteit komt ook tot uiting in de bewerkingen die hij heeft geschreven voor meerdere instrumenten.

  

Recent is een muziekbundel uitgebracht (bij Uitgeverij “Jan Zwart” te Zaandam) voor orgel en/of piano met blaasinstrument(en). Deze bewerkingen (Psalm 118, 130 en 150) zijn ook reeds vastgelegd op cd (bv. de serie's   Al slaat de zee , U alleen U loven wij en   de cd   Sonore). Een hoogtepunt in zijn muziekleven vormt wel de concertreis naar Zuid-Afrika (Johannesburg, Pretoria, Kaapstad, George). Hij vormt, samen met de organist Dub de Vries, de basis van het ensemble “Sonore”. Hij beschouwt de muziek als een wezenlijk onderdeel van zijn leven.

  

Als u in het zoekvenster horst intypt, krijgt u een overzicht van werken van Arie Horst die bij Promusic zijn uitgegeven.

Jaap Jan Hunze >>
Jaap Jan Hunze

Concertzanger/Dirigent

Dirigent en zanger Jaap Jan Hunze studeerde zang en directie aan de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem bij Otto Couperus. Hij volgde masterclasses bij o.m. Jan van Beek en Willem Ravelli bij wie hij zich met name toelegde op de liedinterpretatie en voordracht. Hij bouwde een internationale carrière op en zong onder de vermaarde dirigenten als Ricardo Chailly, Bernard Haitink, Edo de Waart, Ricardo Mutti, Valery Gergiev en Jean Fournet.

  

Jaap Jan trad op als solist in vrijwel alle landen van Europa, vooral in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Portugal en Zwitserland. Daarnaast soleerde hij talrijke malen in de VS en Canada. Naar deze landen maakte hij vele grote tournees met zijn koren en trad hij met zijn Millennium Mannenkoor in 2000 op in de beroemde Christal Catherdral in Los Angeles.

Hunze was o.m. verbonden aan het wereldvermaarde NCRV Vocaal Ensemble en het Groot Omroepkoor van het NOB te Hilversum. Hij maakte diverse solo Lp's en Cd's en gaf zijn medewerking aan meer dan 100 Lp en Cd opnamen, hij soleerde bij vrijwel alle gerenommeerde koren in ons land en daarbuiten en trad veelvuldig op voor radio en televisie, met name in grote producties van NCRV en EO.

Hunze speelt een vooraanstaande rol in het Nederlands koorwezen. Hij is de oprichter van diverse belangrijke koren, waarvan het Groot Gelre's Mannenkoor (1980-1990) een uniek koor werd met maar liefst 300 zangers en het Nationaal Concert Mannenkoor. Als bijzonder hoogtepunt mag genoemd worden zijn optreden voor Hare Majesteit Koning Beatrix en Prins Claus, in aanwezigheid van Prinses Juliana en Prins Bernard en het vrijwel voltallige kabinet.

In 1997 nam hij , in het kader van het Millenniumjaar 2000 het initiatief tot de oprichting van het Millennium Mannenkoor. Met dit koor boekte hij grote successen in Binnen- en Buitenland. Het koor ontving op een groot internationaal korenfestival met meer dan 80 koren uit de gehele wereld een 3e prijs met daarbij een lovende oorkonde. Daarnaast ontving Jaap Jan Hunze een bijzonder diploma voor zijn vakmanschap en opvallende directie.

Jaap Jan Hunze schreef in nauwe samenwerking met 2e dirigent Peter Witteveen speciaal voor zijn Millennium Mannenkoor de beroemde Messe Solennelle van Charles Gounod en gaf hiervan in 2007 de wereldpremière in de grote zaal van het Koninklijk Concertgebouw te Amsterdam. Aan het einde van dit concert ontving hij voor zijn grote verdiensten voor de koorzang in Nederland op dit wereldpodium een Koninklijk onderscheiding in de Orde van Oranje Nassau.

  

Als u in het zoekvenster hunze intypt, krijgt u een overzicht van werken van Jaap Jan Hunze die bij Promusic zijn uitgegeven.

Marcel van de Ketterij >>
Marcel van de Ketterij

Marcel van de Ketterij (geb. 1965) leerde het orgelspelen van zijn vader. Na een aantal jaren les gehad te hebben van Peter Eilander volgde in 1985 de gang naar het Conservatorium te Zwolle waar Nico Waasdorp en Harm Jansen zijn leermeesters waren. Hij behaalde hier in 1991 de diploma's Uitvoerend Musicus Orgel en Kerkmuziek.

  

Hij is dirigent van een tweetal gemengde koren, waaronder het bekende “Viva Vox” uit Elspeet en van het chr. Mannenkoor “Salvatori” uit Nunspeet.
Voor deze en andere koren schreef Marcel vele arrangementen. Een deel daarvan is inmidelsuitgegeven bij muziekuitgeverij PromusicPublishing in Nunspeet.

  

Marcel schrijftveelal in een romantisch getint idioom. Zijn bewerkingen zijn over het algemeen niet te   moeilijk voor de gemidelde zanger.

Marcel is tevens part-timedocent voor het vak Muziek op de Jac. Fruytier Scholengemeenschap en orgeldocent. Hij heeft verschillende malen meegewerkt aan cd-, radio – en tv- opnames en geeft jaarlijks een aantal orgelconcerten. Marcel is een veelgevraagd en gewaardeerd koorbegeleider. Als organist is hij verbonden aan de BW Eben–Haëzerkerk te Apeldoorn, waar hij het Steendam–orgel uit 1997 bespeelt.

  

Als u in het zoekvenster ketterij intypt, krijgt u een overzicht van werken van Marcel van de Ketterij die bij Promusic zijn uitgegeven.

Wilco Kloosterman >>
Wilco Kloosterman

Wilco Kloosterman (1975) uit Leeuwarden begon zijn muzikale loopbaan op achtjarige leeftijd bij muziekvereniging "De Lofstem" te Sumar (Fr).

Op zijn negentiende begon hij aan de vooropleiding van de Christelijke Hogeschool voor de Kunsten "Constantijn Huygens" te Zwolle. Hier volgde hij de studies HaFaBra-directie en Trombone Lichte Muziek.

  

Hij was actief als trombonist in diverse jazz-, latin- en gospelformaties en was docent "Koper" bij verschillende muziekverenigingen.
Als dirigent leidde hij enkele brassbands en fanfare orkesten, maar al snel bleek zijn hart te liggen bij gospelmuziek.
Sinds 2001 richt hij zich volledig op het leiding geven aan en arrangeren voor gospelkoren. Tevens is hij als trombonist op projectbasis nog steeds actief in diverse gospelformaties.Met Joy for People Gospel Choir stond hij in 2003 op het Flevo Festival en er werd samengewerkt met o.a. Remco Hakkert en Ben Ketting.
Tijdens het AMiGo Festival 2006 in Minden (Duitsland) werd er samengewerkt met Joakim Arenius (Zweden) en Rhonda Dorsey (USA).

  

Vanaf 2003 organiseren The Young Christian Singers onder zijn leiding unieke concerten met o.a. de Congolese/Angolese muzikant Basile Maneka Lukadi.
In 2006 ontwikkelde hij een aantal workshops rondom diverse onderwerpen voor gospelkoren en naar aanleiding daarvan kwam in januari 2007 het boekje "Guiding Notes, leidraad voor gospelkoren" uit.

  

Momenteel is Wilco Kloosterman muzikaal leider van drie gospelkoren, te weten: The Young Christian Singers uit Leeuwarden, Joyfull uit Leeuwarden en Joy for People Gospel Choir uit Dokkum.

  

Regelmatig verzorgen de verschillende koren die onder leiding staan van Wilco Kloosterman (samen) concerten waarbij de inhoud zeker niet ondergeschikt is aan het muzikale niveau.Wilco Kloosterman is beschikbaar als:
- Muzikaal leider
- Workshop leider
- Arrangeur
- Trombonist
- en kan u ondersteunen bij het organiseren en ontwikkelen van een (thema)concert.
  

Als u in het zoekvenster kloosterman intypt, krijgt u een overzicht van werken van Wilco Kloosterman die bij Promusic zijn uitgegeven.

  

Verdere informatie is te vinden op de website van Wilco Kloosterman: www.wilcokloosterman.nl

Martin Mans >>
Martin Mans

Martin Mans werd in 1965 geboren te Melissant, op hetZuidhollandse eiland Goeree-Overflakkee. Op zevenjarige leeftijd ontving hij zijn eerste orgellessen, op elfjarige leeftijd begeleidde hij voor het eerst koren en op twaalfjarige leeftijd werd hij kerkorganist in zijn geboorteplaats. In zijn jeugdjaren schreef hij verschillende concoursen op zijn naam. Naar aanleiding hiervan gaf hij op veertienjarige leeftijd zijn eerste orgelbespeling voor de NCRV-radio. Naast zijn orgelstudie bekwaamde hij zich in koordirectie bij Pieter-Jan Leusink. Sinds 1995 is Martin Mans organist in de Breepleinkerk te Rotterdam.

Mede door zijn improvisatietalent heeft hij zich weten te ontwikkelen tot een veel gevraagd organist. Zijn eerste improvisatie-album werd met ‘goud' bekroond. Voor de verkoop van meer dan 50.000 exemplaren van de CD ‘Christmas Carols' ontving hij een platina CD; uniek in de klassieke en geestelijke muziekwereld! In de loop der jaren werkte Martin mee aan meer dan 400 CD-opnamen. Ook maakte hij diverse DVD's. Per jaar geeft Martin Mans zo'n 175 concerten. Buitenlandse concertreizen voerden hem door geheel Europa, Canada, Amerika, Australië en Zuid-Afrika.
Regelmatig treedt hij op voor radio en TV in het programma ‘Nederland Zingt'.
Naast zijn activiteiten als kerk- en concertorganist is hij   begeleider van koren en solisten. Zo is hij begeleider van het beroemde Holland Boys Choir uit Elburg. Jaarlijks neemt hij bij dit koor de orgelpartij voor zijn rekening bij de Lessons and Carols en de zomerconcerten. Ook aan grote klassieke projecten als het Requiem van Fauré en de Bach-cantates verleende hij zijn medewerking. Met panfluitiste Noortje van Middelkoop vormt hij het bekende ‘Duo Gavotte'.
Tevens is hij actief als dirigent van twee grote mannenkoren: ‘De Gouwestem' te Waddinxveen met 150 leden en mannenkoor  ‘Noord-West Veluwe' te Nijkerk met 110 leden  Ook schrijft en bewerkt hij veel muziek voor orgel, koor en orkest in diverse bezettingen.

  

Als u in het zoekvenster mans intypt, krijgt u een overzicht van werken van Martin Mans die bij Promusic zijn uitgegeven.

  

Website: www.martinmans.nl

Sander van Marion >>
Sander van Marion

Sander  van  Marion

 

Sander van Marion werd in 1938 in Scheveningengeboren. Al op jonge leeftijd, 18 jaar oud, werd hij aangesteld als organist en gaf hij zijn eerste orgelconcert. Hij kreeg zijn muzikale opleiding o.a. aan het Koninklijk Conservatorium te 's-Gravenhage,waar Adriaan Engels zijn leraar orgel was. Sander van Marion is vaste organist in de Bethelkerk te Scheveningen, waar hij beschikt over een Hoofd- en een Koororgel, die zowel afzonderlijk alsook samen kunnen klinken.

Onder de Nederlandse organisten neemt hij een geheel eigen plaats in en ook in het buitenland geniet hij steeds grotere bekendheid. Karakteristiek is zijn registerkeuze, boeiend door steeds wisselende klankkleuren, zijn lichte, sprankelende speeltrant, soms wel 'leggièro' genoemd en zijn groot improvisatietalent, waarin gevoel en sfeer een belangrijke rol spelen. Naast zijn concertpraktijk als organist is Sander van Marion ook dirigent van enkele oratoriumverenigingen en mannenkoren, waarmee hij eveneens, naast de concerten in Nederland, regelmatig naar het buitenland  reist.

Naast de vele uitvoeringen van bekende oratoria, zoals de 'Messiah' van Händel, de 'Schöpfung' van Haydn en de 'Paulus' van Mendelssohn, gaf Sander van Marion met zijn koren premières van door hem in de muziekbibliotheek van Berlijn en het klooster Einsiedeln gevonden nog onbekende werken - welke hij voor uitvoering gereed maakte - zoals 'Dixit Dominus' van Joh. Chr. Bach en 'Wie ist Dein Name so gross' van G.F. Telemann. Een eerste uitvoering in Nederland gaf hij van de 'Matthäus Passion' van G.F. Telemann. Een Europese première gold voor 'The Promise of Christmas' van de Amerikaan Dan Burgess. Steeds meer orgel- en koorwerken verschijnen van zijn hand, terwijl ook bundeltjes met kinderliederen zijn uitgegeven.

Regelmatig reist Sander van Marion voor het maken van orgeltournee's of CD.opnamen naar het buitenland, zoals Spanje - Toledo, Frankrijk - Toulouse, Italië - Bologna. Ook bespeelde hij in de Dom van Passau, Duitsland, het grootste kerkorgel ter wereld en concerteerde hij op het oudste, nog bespeelbare orgel ter wereld in de Basilique de Valère in Sion, Zwitserland, waarover hij ook een tv-programma presenteerde. Speciale vermelding verdienen zijn reizen door de Verenigde Staten en Canada, die hem van oost- naar werstkust voeren, waarbij concerten worden gegeven in belangrijke muziekcentra, zoals New York - St. Thomaschurch, Washington Cathedral en in Philadelphia - John Wanamaker Store, op het op één na grootste orgel ter wereld.

Een groot aantal CD.'s -waaronder drie 'Gouden Platen' - illustreert mede zijn muzikaal-creatieve natuur, want Sander van Marion weet door de liefde voor zijn vak en zijn groot talent telkens weer een groot publiek te boeien.

De Minister van Cultuur heeft Sander van Marion ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als toonkunstenaar in 1981 onderscheiden met de Zilveren Erepenning. In 1996 werd aan Sander van Marion ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum als toonkunstenaar door de Société Académique 'Arts, Sciences et Lettres' te Parijs de 'Médaille d' Argent',  uitgereikt vanwege zijn verdiensten voor de Franse orgelcultuur, in 2003 gevolgd door de 'Médaille de Vermeil'.

Een Koninklijke Onderscheiding ontving Sander van Marion in 1997 met zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ter gelegenheid van dit Gouden Jubileum heeft Burgemeester Deetman onlangs aan Sander van Marion de Stadspenning van de gemeente Den Haag uitgereikt.

 

Kijk op onze site welke titels Promusic heeft uitgegeven van Sander van Marion;

http://www.promusic.nl/publishing/bladmuziekkoor

Vul in het zoekvenster Marion in

 

Bert Noteboom Jr >>
Bert Noteboom Jr

De werkzaamheden van dirigent Bert Noteboom jr. bestaan voornamelijk uit het dirigeren van zijn 12 koren.
Voordat het zover kwam gebeurde het volgende:
Bert werd geboren in de havenstad Rotterdam, waar hij, vanaf jonge leeftijd te vinden was op de orgelbank naast zijn vader.
Enkele jaren later volgde Bert orgellessen bij zijn vader, Nico Poorter en Erikjan van der Hel.
Bert studeerde beiaard en piano aan de, Hogeschool van Kunsten te Utrecht, Dordse Beiaardschool bij virtuoos Boudewijn Zwart.

  

Verder studeerde hij aan de Bourdon Hogeschool voor Muziek het vak koordirectie.
Momenteel volgt Bert nog zanglessen bij de 'sopraan' Ali Nobél.

  

Bert's Actuele Werkzaamheden:
- dirigent / artistiek leider van twaalf koren.
- Werkzaam als muziekleerkracht op de Goede Herderschool te Ermelo/Horst.
- Digital Editor in de bekende studio's van STH Records.
- Organist in de Chr. Geref. Kerk te Harderwijk op het schitterende Flaes & Bunjes orgel .
- Werkzaam als componist, arrangeur/bewerker van muziek.

  

Als u in het zoekvenster noteboom intypt, krijgt u een overzicht van werken van Bert Noteboom die bij Promusic zijn uitgegeven.

  
Website: www.noteboommusics.nl

Jan van den Oever >>
Jan van den Oever

Jan van den Oever (1935) is een geboren en getogen Kampenaar.

Meer dan 30 jaar was hij regisseur van de Kamper Amateur Toneelgroep “De Kat” en in die hoedanigheid kreeg hij te maken met het toneelstuk “De heer van Pourceaugnac” van Molière en het zelfgeschreven Kamper Volkstoneel “Verpatst”; voor beide producties schreef Van den Oever de liedjes, die ook zijn uitgegeven en overal “in den lande”worden uitgevoerd.

  

Tot zijn pensionering in 1993 was hij ambtenaar bij de gemeente Kampen; de laatste 10 jaar als hoofd van de afdeling burgerzaken. Na zijn pensionering heeft hij zich hoofdzakelijk toegelegd op het schrijven van geestelijk repertoire; het meeste met eigen teksten. Zo ontstonden er in de loop der jaren 19 geestelijke liederen; 17 hiervan zijn op een cd verschenen; Oeverture geheten.

Deze cd werd uitgebracht ter nagedachtenis aan Van den Oevers overleden vrouw. De cd kreeg lovende kritieken. Naast geestelijke liederen schrijft Van den Oever ook ander repertoire, o.m. voor zgn Shanty- en zeemanskoren. Verder maakt hij iedere week als samensteller en presentator 2 programma's van een uur voor de plaatselijke radiozender “Omroep IJsselmond”; een programma met klassieke muziek (Klassiekaal geheten) en “Oeverture; een programma met licht-klassieke klanken.

  

Als u in het zoekvenster oever intypt, krijgt u een overzicht van werken van Jan van den Oever die bij Promusic zijn uitgegeven.

  

Website: www.janvandenoever.nl

Wim de Penning >>
Wim de Penning

Wim de Penning

Wim ontving reeds op 7-jarige leeftijd zijn eerste orgellessen van de heer J. de Wit Sr. uit Zwijndrecht. Later zette hij zijn orgelstudie voort bij Herman van Vliet op de orgels van Oudewater, Woerden en Amersfoort. Verder legde hij zich toe op piano en koordirectie. Behalve als dirigent van twee gemengde koren is hij veelvuldig als koorbegeleider op orgel en piano te horen. Hij is vaste begeleider van het mannenkoor Con Forza uit Woerden.

Als kerkorganist is Wim verbonden aan de Ned. Herv. Kerk in Mijdrecht, waar hij het schitterende Batz-orgel bespeelt. Daarnaast is Wim de tweede organist van de Breepleinkerk in Rotterdam. Het orgel in deze prachtig klinkende kerk is gebouwd door Fontein & Gaal.

Van zijn hand verschenen reeds vele CD-opnames.

Hierbij is hij zowel als solist, als begeleider of als dirigent te beluisteren.

  

Als u in het zoekvenster Penning intypt, krijgt u een overzicht van werken van Wim de Penning die bij Promusic zijn uitgegeven.

  

Website: www.wimdepenning.nl

Adri Poortvliet >>
Adri Poortvliet

Adri Poortvliet (1948) is dirigent van de Christelijke Gemengde Zangvereniging ”Asaf” in Puttershoek, het ”Strijens Christelijk Gemengd Koor” en het Regionaal ”Christelijk Hoekse Waards Mannenkoor”.

Verder is hij sinds 1965 organist van de Gereformeerde Kerk in Puttershoek.

  

In september 2005 mocht hij n.a.v. zijn 40-jarig organistschap een Koninklijke Onderscheiding ontvangen: Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Daarnaast verleent hij als organist medewerking aan Kerkdiensten, Zangavonden en ook geeft hij regelmatig een Orgelconcert.
Ook is hij dirigent van een Projectkoor: Het Christelijk Reiskoor ”Holland-Zingt”

ist, als begeleider of als dirigent te beluisteren.

Onder deze naam heeft hij al veel met dit koor in het buitenland gezongen:
Tsjechië, Engeland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg.

  

Voor 2007 staat er met dit projectkoor een koorreis gepland naar Wenen en Passau.
Adri schrijft en bewerkt regelmatig koorwerken voor Gemengd- en Mannenkoor.

  

Als u in het zoekvenster poortvliet intypt, krijgt u een overzicht van werken van Adrie Poortvliet die bij Promusic zijn uitgegeven.

Hans de Ruiter >>
Hans de Ruiter

Hans de Ruiter (1938), is als lid van de Geref. Kerk in Epe jarenlang betrokken geweest bij catechese en jeugdwerk. In die tijd heeft hij, samen met zijn vrouw Herma veel teksten geschreven voor kerstvieringen en Paasvieringen met de jeugd van de kerk. De muzikant Willem Veldkamp heeft de muziek voor al die liederen gecomponeerd. Toen Johan Bredewout eens in de Geref. kerk van Epe dirigeerde werd zijn aandacht getrokken door enkele liederen die werden gezongen en van zijn hand waren. Deze heeft hem toen gestimuleerd om ook eens teksten voor volwassenen te gaan schrijven. Dat heeft geresulteerd in een aantal psalmbewerkingen voor het Psalmenproject “Ononderbroken”, het Kerstoratorium: “Een Nieuw Begin” en het Oratorium: “Schepping” dat in 2003 is verschenen. Een werk over het bijbelboek Ruth is thans in bewerking. Voorts zingt hij met veel plezier in een gemengd koor dat regelmatig in kerkdiensten mag optreden.

  

Als u in het zoekvenster de Ruiter intypt, krijgt u een overzicht van werken van Hans de Ruiter die bij Promusic zijn uitgegeven.

Leander van der Steen >>
Leander van der Steen

Leander van der Steen werd in 1973 te Ede geboren. Op de plaatselijke muziekschool kreeg hij jarenlang orgelles van Jan van Gijn. In 1987 behaalde hij de eerste prijs op het orgelconcours Gelderse muziekscholen in Arnhem. Op het Utrechts Conservatorium studeerde hij de hoofdvakken schoolmuziek en orgel. In respectievelijk 1996 en 1997 rondde hij deze twee studies af.

  

Naast piano heeft hij ook gekozen voor de vakken orkest- en koordirectie. Momenteel is hij de dirigent van de Verenigde Veluwse Koren (koren in Putten, en Hulshorst) en van de

reformatorische
zangvereniging Cantilene uit Barneveld. Met zijn koren heefthij concertreizen gemaakt door Oostenrijk, Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Roemenië. Ook is hij als muziekdocent parttime verbonden geweest aan de Christelijke Hogeschool De Driestar (pabo) te Gouda en als dirigent geeft hij leiding aan het ensemble Parlando te Rhenen. Daarnaast geeft hij instrumentale concerten, werkt hij mee aan diverse radio- en cd-opnamen, heeft hij een lespraktijk met orgel- en pianoleerlingen en begeleidt hij regelmatig koren en samenzang. Als organist is hij verbonden aan de Oude Kerk in Ede en als pianist bij de maandelijkse interkerkelijke zangavonden    in Renkum. Daarnaast schrijft hij muziek voor verschillende bezettingen, waaronder diverse orgelwerken, zettingen en nieuwe melodieën voor de bundels Uit aller mond, Uit de mond der kinderen deel 2 en deel 3 en Uit Sions zalen. Ook schrijft hij regelmatig koorwerken, waaronder het Nederlandstalige kerstoratorium “In de volheid van de tijd.”, bij PromusicPublishing uitgegeven. (zie projecten)

  

Als u in het zoekvenster steen intypt, krijgt u een overzicht van werken van Leander van der Steen die bij Promusic zijn uitgegeven.

  

Leander is ook op het internet te vinden: www.leandervandersteen.nl

Diddy van der Stouwe >>
Diddy van der Stouwe

Diddy van der Stouwe studeerde van 1977 tot 1982 hoofdvak orgel aan het Stedelijk Conservatorium in Zwolle. Docenten waren Harm Jansen en Nico Waasdorp. Het overbrengen van kennis aan leerlingen en het werken met koorzangers is haar grote passie. Haar enthousiasme als dirigent en begeleider van diverse koren en instrumentalisen is aanstekelijk en inspirerend.

Diddy is organist van de Hervormde Kerk “de Hoeksteen” in IJsselmuiden.

 

Als u in het zoekvenster stouwe intypt, krijgt u een overzicht van werken van Diddy vand er Stouwe die bij Promusic zijn uitgegeven.

Gezinus M Veldman >>
Gezinus M Veldman

Gezinus Veldman studeerde piano bij Pierre Ruhlmann aan het conservatorium te Enschede en volgde improvisatielessen bij Louis van Dijk.

Hij is aktief als solist en begeleider van vele koren en solisten met tal van concerten in binnen- en buitenland en is als zodanig te beluisteren op een groot aantal cd's waaronder enkele solo cd's. Ook werkt hij regelmatig mee aan diverse radio- en televisieopnamen.

Als dirigent is Gezinus M.Veldman verbonden aan het Hoogeveens Chr.Mannenkoor ena an het Chr.Mannenkoor Vroomshoop, daarnaast dirigeert hij regelmatig diverse grote projectkoren voor uiteenlopende producties

  

Veel arrangementen en composities ,zowel instrumentaal als vocaal, zijn van zijn hand verschenen waaronder een groot aantal originele werken voor mannenkoor

Zijn veelzijdigheid en originaliteit als musicus komt mede tot uiting in verschillende filmprojecten en tv-documentaires met originele pianomuziek van zijn hand(en).
Als pianodocent en musical coach is hij verbonden aan de Internationale School ‘Eerde' te Ommen.

  

Als u in het zoekvenster veldman intypt, krijgt u een overzicht van werken van Gezinus Veldman die bij Promusic zijn uitgegeven.

Website: www.gezinusveldman.nl/

Tim van der Weide >>

Sinds kort geeft PromusicPublishing muziek uit van Tim van der Weide. Hij heeft al veel muziek geschreven voor koor en het is mooi dat hij nu voor PromusicPublishing heeft gekozen.
We voegen regelmatig nieuwe composities van hem aan onze catalogus toe.
Wilt u zien wat we tot nu toe hebben uitgegeven, kijk dan in onze webwinkel en vul als zoekopdracht weide in.

  

Als u in het zoekvenster weide intypt, krijgt u een overzicht van werken van Tim van der Weide die bij Promusic zijn uitgegeven.

  

Voor meer informatie over Tim: www.timvanderweidekoor.nl

Jaap Wijnands >>
Jaap Wijnands

Jaap Wijnands (1936) is een echte self-made man. Op z'n 5e kon hij al noten lezen, en op z'n 9e speelde hij trompet in de plaatselijke harmonie waarvoor hij ook zijn eerste arrangementen schreef. Van de dirigent hiervan, die solocellist in het Radio Filharmonisch Orkest was, kreeg hij les in harmonieleer, contrapunt, en instrumentatie. In z'n diensttijd maakte hij een jaar deel uit van de Koninklijke Militaire Kapel. Hierna speelde hij in diverse orkesten, en vanaf 1968 tot 1981 in Jan Molenaars BigBand, nu als trombonist, en speelde daarmee enkele malen op het North Sea Jazz Festival.

Intussen ging zijn interesse ook uit naar koormuziek, en zong hij in diverse bekende koren.

  

Uiteraard kroop het bloed ook hier waar het niet gaan kon, en verschenen weer veel arrangementen van zijn hand. Tussendoor volgde hij een opleiding koordirectie, en was hij dirigent van diverse koren, maar zijn kracht lag toch in het arrangeren, en sinds 1999 is dat dan ook zijn hoofdbezigheid. Tevens is hij sinds 2000 muziekrecensent bij het Noord-Hollands Dagblad en dankzij zijn jarenlange ervaring zowel vocaal als instrumentaal, en in diverse stijlen (zowel klassiek, als pop en jazz) kan hij ook daarmee uitstekend uit de voeten. Tientallen koren en ensembles uit Nederland en België hebben werk van hem op het programma staan. Naast de geestelijke muziek, uitgegeven door Promusic, is er lichte muziek van hem uitgegeven door Molenaar Edition Music Publishing te Wormerveer, en orgelmuziek    door uitgeverij Jan Zwart te Zaandam.
Verder is Jaap een gewaardeerd jurylid bij korenfestivals.

  

Als u in het zoekvenster wijnands intypt, krijgt u een overzicht van werken van Jaap Wijnands die bij Promusic zijn uitgegeven. Zoek op: wijnands

Feike van Tuinen >>

Componist Feike van Tuinen

Mijn roots liggen in de muziek. Ik studeerde hoorn, directie en volgde compositielessen aan Conservatoria in Leeuwarden en Amsterdam. Naast het componeren en arrangeren voor harmonie, fanfare en brassbands schrijf ik ook koormuziek. Tevens ben ik werkzaam als koordirigent.

Naast componist is Feike schilder.

Neem eens een kijkje op zijn website: www.feikevantuinen.nl

Dick Sanderman >>

Dick Sanderman (1956) studeerde orgel bij Jaap Dragt aan het Stedelijk Conservatorium te Zwolle, waar hij in 1980 het einddiploma solospel, de onderwijsacte B en de aantekening improvisatie behaalde. Verder volgde hij zomercursussen bij Daniel Roth (Franse romantiek), Hans Haselböck (improvisatie) en Jean Guillou, alsmede privélessen improvisatie bij Bert Matter.

In 1983 werd hij winnaar van het Nationaal Orgelimprovisatieconcours te Bolsward; in datzelfde jaar maakte hij een grammofoonplaat met orgelwerken van Mozart. Als solist en als koorbegeleider werkt hij veelvuldig mee aan concerten, radio- en cd-opnamen. Zo concerteerde hij o.a. tijdens het Internationaal Orgelfestival Napels (1981), in Engelse kathedralen (1988), in Parijs (1991) en in Jeruzalem (1999).

Hij maakte verschillende cd-opnames, onder meer met eigen koraalbewerkingen (Maassluis 1990, Leeuwarden 2001, Kampen 2008, Helmond 2010) en met koraalmuziek uit de 18e eeuw (Noordbroek en Epe, 2002). Daarnaast verleende hij medewerking aan cd-projecten als “De orgelmaker Petrus van Oeckelen” (1992), “Het Historische Orgel in Nederland”(1999) en “Orgels in Nederland”(2005).

Dick Sanderman is in Rijssen werkzaam als directeur van de Muziekschool en als stadsorganist voor het orgel in de stadhuishal. Als kerkorganist is hij verbonden aan de Hervormde Gemeente van Rijssen en aan de "Oale Grieze" in Hellendoorn. Hij is medewerker van het Reformatorisch Dagblad, redactielid van het maandblad De Orgelvriend en was jarenlang voorzitter en lid van de muziekcommissie van de organistenvereniging der Gereformeerde Gemeenten (VOGG), een functie die hij thans bekleedt bij de GOV Vereniging van kerkmusici. Bij de organistenvereniging VGK fungeert hij jaarlijks als gecommitteerde tijdens de examens kerkelijk orgelspel. Eveneens fungeert hij als gecommitteerde bij staatsexamens voor orgel. Tevens publiceert hij regelmatig artikelen en verzorgt hij lezingen, workshops en cursussen, met name op het gebied van het kerkelijk orgelspel. Hij maakt deel uit van de redactionele werkgroep "Revisie gezangen Liedboek" m.b.t. het nieuwe Liedboek. Ook was hij projectcoördinator voor de uitgave van de bundel met begeleidingsmateriaal voor de psalmen die verschijnt in samenhang met het nieuwe Liedboek. Meerdere malen was Dick Sanderman jurylid bij orgelconcoursen en voor amateurs (Elburg, Oude Tonge, Gouda), alsook bij de door het Reformatorisch Dagblad en het maandblad De Orgelvriend uitgeschreven compositiewedstrijd (2003).

Van zijn hand verschenen diverse bundels met koraalbewerkingen voor orgel; ook zijn verschillende koorwerken van hem uitgegeven. Als redactielid leverde hij een aanzienlijke bijdrage aan het Nieuw Handboek voor de Kerkorganist, dat in 1995 verscheen. Als eerste Nederlandse componist publiceerde hij twee koraalboeken voor de Psalmen, in isometrische notatie (2001) en in ritmische notatie (2004).

Sanderman houdt zich intensief bezig met het harmonium. Hij bezit een drukwindharmoniums, gebouwd door Kotiekywickz (Wenen, omstreeks 1900), alsmede een Kunstharmonium (Victor Mustel, Parijs, 1901). Dick Sanderman is een van de weinige organisten in ons land die ook harmoniumconcerten verzorgen. Op zijn naam staat de eerste Nederlandse harmonium-cd: Boléro de Concert (1997).

 

Website: klik hier

Peter van der Gaag >>
Peter van der Gaag

Biografie Peter van der Gaag

Peter van der Gaag (1988) is een zeer veelzijdig musicus, arrangeur en componist. Sinds 2011 is hij dirigent en pianist van het gospelkoor The Rejoice Singers uit Harderwijk en sinds juni 2014 is hij in dezelfde functie aangesteld bij tienerkoor Voices 4 Jesus en kinderkoor Benjamin uit Oldebroek. Daarnaast speelt hij als toetsenist bij verschillende artiesten, waaronder Remco Hakkert en begeleidt hij regelmatig kerkdiensten en diverse zangers en zangeressen op piano en gitaar, waaronder Dian Heerema. Samen werken zij ook aan hun eigen repertoire. Ook geeft hij sinds 2004 piano- en gitaarlessen vanuit zijn eigen lespraktijk.

Na van kinds af aan met allerlei instrumenten geëxperimenteerd te hebben, begon Peter in 2005 met de Bachelor opleiding Piano Jazz&Pop aan het ArtEZ Conservatorium in Zwolle, waar hij les kreeg van Tilmar Junius en Rik Elings en klassiek pianoles van Ellen van Lelyveld. Daarnaast kreeg hij arrangeerlessen van Jan Wessels.

In 2010 rondde Peter zijn Bachelor opleiding af en vervolgde hij zijn studie met de Master opleiding Componeren/arrangeren Jazz&Pop aan hetzelfde conservatorium, waarbij hij zijn arrangeertalent en multi-instrumentale vaardigheden verder ontwikkelde. Hierbij werd hij gecoached door verschillende docenten, waaronder Joan Reinders (bekend van The Millenium Jazz Orchestra). Voor zijn eindexamen schreef Peter een repertoire van Braziliaanse popliedjes met Nederlandstalige teksten, dat hij vervolgens arrangeerde voor de combinatie big band en symfonieorkest. Dit orkest stelde hij zelf samen en tijdens het concert speelde hij piano, gitaar en mondharmonica. De examencommissie was unaniem lovend over deze prestatie en beloonde het met een 9 als eindcijfer.

Kijk ook eens op www.petervandergaag.nl

Teun van de Steeg >>

Kijk op Teun zijn website voor informatie http://www.teunvandesteeg.nl/

Voor koorwerken van Teun: voeg steeg in in het zoekvenster