Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Bladmuziek koorNIEUWS


 

Zoeken naar

 (Woorden scheiden door spatie, * = all) 


Zoek specifiek

            

INFO NEHEMIA, de moeite getroost Jorrit Woudt >>
" ") { ?>
INFO NEHEMIA, de moeite getroost Jorrit Woudt

Oratorium van Jorrit Woudt (muziek) en Sander Hof (tekst) Bestel een zichtexemplaar!

Het oratorium bestaat uit 22 delen die ook los verkrijgbaar zijn. Het is geschreven voor gemengd koor, bariton solo, piano, orgel en orkest (bestaande uit fluit, klarinet, 2 trompetten, slagwerk, strijkers).

 

Voorwoord

Aanleiding

Voor het 50-jarig jubileum van Gereformeerd Zangkoor 'Laus Deo' uit Enschede (in 2016) ontstond al vroegtijdig het idee om dat met een speciaal project te vieren. Dirigent Jorrit Woudt vatte, samen met zijn goede vriend Sander Hof, het plan op om voor deze bijzondere gelegenheid een oratorium te schrijven. Al snel werd besloten om als onderwerp voor het muziekstuk het Bijbelboek Nehemia te nemen. Sander, die als schrijver al twee historische romans publiceerde, droeg zorg voor de teksten. Jorrit arrangeerde al regelmatig koormuziek, maar nog niet eerder componeerde hij een vergelijkbaar werk als wat u nu in handen heeft.

Zo kwamen de werelden van twee vrienden, die elkaar tijdens de studie theologie in Kampen hebben leren kennen, op bijzondere wijze bij elkaar.

 

Geschiedenis

De geschiedenis van Nehemia behoort niet tot de meest bekende verhalen uit de Bijbel.

Het volk Israël was al geruime tijd teruggekeerd uit ballingschap, maar de wederopbouw van met name de stad Jeruzalem verliep erg moeizaam en problematisch. De omstandigheden waren zwaar, er was tegenstand en vijandschap van buurvolken en het peil wat betreft vertrouwen op de beloften van God was over het algemeen tot een minimum gedaald.

Maar dan wordt Nehemia op wonderlijke wijze door God naar zijn volk gestuurd.

Hij verlaat het hof van de koning, waar hij een goede baan had en een mooi leven leidde, en gaat naar Jeruzalem, niet alleen om zelf de herbouw van de muren van Jeruzalem te leiden, maar ook vooral om het volk de weg (terug) te wijzen in de dienst aan God en aan elkaar.

Door het dienstwerk van Nehemia wil God zijn volk troosten en leiden.

Daarom ook de ondertitel van dit oratorium: de moeite getroost. Enerzijds klinkt hier de uitdrukking ‘je ergens moeite voor getroosten’ in door, hetgeen betekent dat iets je een enorme inspanning kost. Anderzijds is het ook een duidelijke verwijzing naar de letterlijke betekenis van de naam 'Nehemia', namelijk ‘De HERE troost’.

 

Plaats in de Bijbel

Het Bijbelboek Nehemia heeft niet voor niets een plaats gekregen in de canon van de Schrift.

Het is er een belangrijk en wezenlijk onderdeel van. De inbedding van dit verhaal in het geheel van de Bijbel laten we op diverse plaatsen in het oratorium naar voren komen, bijvoorbeeld in de proloog.

 

Het oudtestamentische boek Nehemia kan gelezen worden als een verslag van historische gebeurtenissen, maar krijgt reliëf en diepere betekenis als we het lezen in het nieuwtestamentische licht van de Heer van de kerk, Jezus Christus. Nog veel meer dan Nehemia kwam Hij naar zijn volk toe om te helpen, te redden en te beschermen!

Daarmee krijgt het verhaal ook relevantie voor ons, in de werkelijkheid van vandaag.

 

Muziek

Als herkenbaar en steeds terugkerend motief loopt de Geneefse melodie van Psalm 118 (De steen die de bouwers afkeurden is een hoeksteen geworden) als een rode draad door het oratorium. Daarnaast zijn er verwijzingen naar de Psalmen 127, 135 en 147.

Ook is er een bijzondere plek ingeruimd voor de melodie van het corpslied van Fides Quadrat Intellectum, de studentenvereniging van de Theologische Universiteit in Kampen waar Sander en Jorrit beide vele voetstappen hebben liggen. De inhoud van dit lied verwijst duidelijk naar de symboliek van het boek Nehemia, evenals het vaandel van FQI, waarop een zwaard en een troffel staan afgebeeld.

 

Dank

Bij dezen een woord van dank aan ieder die zich op welke wijze dan ook de moeite heeft getroost mee te helpen bij de totstandkoming van dit bouwwerk, in het bijzonder de meelezers van de teksten en een aantal collega-musici voor adviezen wat betreft de muziek.

Wij wensen u bij het instuderen en uitvoeren van dit werk net zoveel plezier als wij hebben gehad bij het schrijven en componeren ervan.  

Resultaten

PPK16.2020Nehemia oratorium Woudt, J. KOORBOEK SATB 10,56Informatie
PPK16.2020BzNehemia oratorium Woudt, J. SATB met beg zichtexemplaar PPK16.2020z0,01Informatie
PPK16.2020BNehemia oratorium Woudt, J. SATB met begeleiding 13,75Informatie
3 gevonden

PromusicPublishingDirect naar UITGEVERIJ TIPS

PROMUSICPUBLISHING: Uitgeverij van koormuziek van o.a.Johan Bredewout, Henk van der Maten, André van Vliet, Peter Eilander, Feike van Tuinen, Jorrit Woudt, Tim van der Weide, Sander van Marion, Gezinus Veldman, Martin Mans, Peter Witteveen, Arie Kortleven, Marcel van de Ketterij, Gerrit Koele, Everhard Zwart, Fred de Vries, Martin Zonnenberg, Leander van der Steen, Aldert Fuldner, Jaap Wijnands, Jaap Jan Hunze, Peter Bos, Piet Zwart, Jos Mans, Jaap Kramer, Roelof Elsinga, Bert Nooteboom, Arjan Breukhoven, Jack Blok, Diddy van der Stouwe, Johan den Hoedt, Wim van Galen, Jan Zwanepol, Fred de Vries, Harry Hamer, Bert Duijst, Martien van der Knijff, Johan Pots Wim de Penning, Roeland de Reuver, Bert Koelewijn, Jan van Dijk, Joop Witkamp, Jan van den Oever, Wilco Kloosterman, Jan Peter Teeuw, Henk Heldoorn, Daniël Rouwkema, Evert van de Veen.