CANTATE DANK U VOOR HET LEVEN Bredewout, J. Ruiter, H. de

JUBILEUM

1999-2019          20 jarige samenwerking van Johan Bredewout

& Hans de Ruiter

Een samenwerking die begon in 1999 met een serie psalmbewerkingen onder de titel “Ononderbroken” gevolgd door een zevental oratoria:  “Een nieuw begin” , “Schepping”, “Ruth”, Van Liefde ongekend”, “Het Nieuw Jeruzalem”, “Exodus” en “Esther”. Er verschenen ook een aantal bewerkingen van Engelse hymnes, waarbij Hans de Ruiter de vertaling verzorgde en Johan Bredewout de muziekbewerkingen. Intussen zag ook een tweede serie psalmbewerkingen van hun hand het licht. Twintig jaren van vruchtbare samenwerking: Alle reden tot dankbaarheid waaraan de Cantate “Dank U voor het leven” uitdrukking wil geven. In deze catalogus vindt u een aantal delen uit de Cantate.

Het Jubileumlied “Dank voor het leven” uit deze cantate keeg elk koor cadeau bij een bestelling van koormuziek in 2019 bij PROMUSIC.

 

 

VOORWOORD

 

Deze cantate wil uitdrukking geven aan dankbaarheid voor alles wat God ons in dit leven geeft.

In de aanvang horen we  dan ook de klanken van het bekende lied “Dankt, dankt nu allen God”. In het vervolg wordt de verwondering uitgesproken over de schoonheid van de schepping waarin wij leven en die ons iedere dag bij het ontwaken weer verrast.

In een korte bewerking van psalm 19 wordt de Schepper  geroemd om de grootsheid van zijn werk en van  Zijn trouw naar wat Zijn handen hebben gemaakt.

De mens wordt geroepen om als beelddrager van God in die schepping  zijn plaats in te nemen, de mens waarin God zoveel vertrouwen stelt dat Hij een verbond met hem aan gaat.

Als deze mens bij die opdracht zwaar teleurstelt komt uiteindelijk Jezus met de boodschap van verzoening en verlossing die de poort naar een nieuw leven met Hem opent.

Alles komt nu in een ander licht te staan en de mens mag vrolijk en onbezorgd op weg, aan Zijn hand, naar een nieuwe toekomst.

Zo op weg, vol goede moed en hoop met in het verschiet de glorieuze wederkomst van onze Heer, past het ons met al Gods kinderen over de hele aarde ononderbroken Gods lof te zingen en bovenal Hem te danken.

In de cantate zijn dan ook enkele momenten opgenomen voor samenzang van bekende dankliederen.

 

De Cantate is geschreven voor gemengd koor, piano, orgel en orkest.

Bestelnummers:

PPK19.2280 koorboek

PPK19.2280B begeleidingsboek met daarin koor, orgel en piano

PPK19.2280P Partituur met koor en alle instrumenten

PPK19.2280B1-10 Instrumentenpartijen

BESTELLEN KLIK HIER

ZICHTEXEMPLAAR INZIEN