INFO NEHEMIA, de moeite getroost Jorrit Woudt

Oratorium van Jorrit Woudt (muziek) en Sander Hof (tekst)

 

Het oratorium bestaat uit 22 delen die ook los verkrijgbaar zijn. Het is geschreven voor gemengd koor, bariton solo, piano, orgel en orkest (bestaande uit fluit, klarinet, 2 trompetten, slagwerk, strijkers).

 

Voorwoord

Aanleiding

Voor het 50-jarig jubileum van Gereformeerd Zangkoor 'Laus Deo' uit Enschede (in 2016) ontstond al vroegtijdig het idee om dat met een speciaal project te vieren. Dirigent Jorrit Woudt vatte, samen met zijn goede vriend Sander Hof, het plan op om voor deze bijzondere gelegenheid een oratorium te schrijven. Al snel werd besloten om als onderwerp voor het muziekstuk het Bijbelboek Nehemia te nemen. Sander, die als schrijver al twee historische romans publiceerde, droeg zorg voor de teksten. Jorrit arrangeerde al regelmatig koormuziek, maar nog niet eerder componeerde hij een vergelijkbaar werk als wat u nu in handen heeft.

Zo kwamen de werelden van twee vrienden, die elkaar tijdens de studie theologie in Kampen hebben leren kennen, op bijzondere wijze bij elkaar.

 

Geschiedenis

De geschiedenis van Nehemia behoort niet tot de meest bekende verhalen uit de Bijbel.

Het volk Israël was al geruime tijd teruggekeerd uit ballingschap, maar de wederopbouw van met name de stad Jeruzalem verliep erg moeizaam en problematisch. De omstandigheden waren zwaar, er was tegenstand en vijandschap van buurvolken en het peil wat betreft vertrouwen op de beloften van God was over het algemeen tot een minimum gedaald.

Maar dan wordt Nehemia op wonderlijke wijze door God naar zijn volk gestuurd.

Hij verlaat het hof van de koning, waar hij een goede baan had en een mooi leven leidde, en gaat naar Jeruzalem, niet alleen om zelf de herbouw van de muren van Jeruzalem te leiden, maar ook vooral om het volk de weg (terug) te wijzen in de dienst aan God en aan elkaar.

Door het dienstwerk van Nehemia wil God zijn volk troosten en leiden.

Daarom ook de ondertitel van dit oratorium: de moeite getroost. Enerzijds klinkt hier de uitdrukking ‘je ergens moeite voor getroosten’ in door, hetgeen betekent dat iets je een enorme inspanning kost. Anderzijds is het ook een duidelijke verwijzing naar de letterlijke betekenis van de naam 'Nehemia', namelijk ‘De HERE troost’.

 

Plaats in de Bijbel

Het Bijbelboek Nehemia heeft niet voor niets een plaats gekregen in de canon van de Schrift.

Het is er een belangrijk en wezenlijk onderdeel van. De inbedding van dit verhaal in het geheel van de Bijbel laten we op diverse plaatsen in het oratorium naar voren komen, bijvoorbeeld in de proloog.

 

Het oudtestamentische boek Nehemia kan gelezen worden als een verslag van historische gebeurtenissen, maar krijgt reliëf en diepere betekenis als we het lezen in het nieuwtestamentische licht van de Heer van de kerk, Jezus Christus. Nog veel meer dan Nehemia kwam Hij naar zijn volk toe om te helpen, te redden en te beschermen!

Daarmee krijgt het verhaal ook relevantie voor ons, in de werkelijkheid van vandaag.

 

Muziek

Als herkenbaar en steeds terugkerend motief loopt de Geneefse melodie van Psalm 118 (De steen die de bouwers afkeurden is een hoeksteen geworden) als een rode draad door het oratorium. Daarnaast zijn er verwijzingen naar de Psalmen 127, 135 en 147.

Ook is er een bijzondere plek ingeruimd voor de melodie van het corpslied van Fides Quadrat Intellectum, de studentenvereniging van de Theologische Universiteit in Kampen waar Sander en Jorrit beide vele voetstappen hebben liggen. De inhoud van dit lied verwijst duidelijk naar de symboliek van het boek Nehemia, evenals het vaandel van FQI, waarop een zwaard en een troffel staan afgebeeld.

 

Dank

Bij dezen een woord van dank aan ieder die zich op welke wijze dan ook de moeite heeft getroost mee te helpen bij de totstandkoming van dit bouwwerk, in het bijzonder de meelezers van de teksten en een aantal collega-musici voor adviezen wat betreft de muziek.

Wij wensen u bij het instuderen en uitvoeren van dit werk net zoveel plezier als wij hebben gehad bij het schrijven en componeren ervan.  

 

UITGAVEN:

Bestellen   ZICHTEXEMPLAAR BEKIJKEN

koorboek 2020     PPK16.2020 Nehemia oratorium  
begeleidingspartij 2020     PPK16.2020B Nehemia oratorium   
Partituur 2020     PPK16.2020P Nehemia oratorium   
koorpartij 2021     PPK16.2021 Proloog deel 1 uit Nehemiah
begeleidingspartij 2021     PPK16.2021B Proloog  deel 1 uit Nehemiah
koorpartij 2022 2022z   PPK16.2022 Klaaglied 1 deel 2 uit Nehemiah
begeleidingspartij 2022 2022z   PPK16.2022B Klaaglied 1  deel 2 uit Nehemiah
koorpartij 2023     PPK16.2023 Gebed  bariton deel 3 uit Nehemiah Baritonsolo
begeleidingspartij 2023     PPK16.2023B Gebed  deel 3 uit Nehemiah
koorpartij 2024     PPK16.2024 Vier maanden  samenzang deel 4 uit Nehemiah
koorpartij 2024     PPK16.2024B Vier maanden  deel 4 uit Nehemiah
koorpartij 2025     PPK16.2025 Ik schrik hevig  bariton deel 5 uit Nehemiah
begeleidingspartij 2025     PPK16.2025B Ik schrik hevig  deel 5 uit Nehemiah
Bariton 2026     PPK16.2026 Smeekbede  bariton deel 6 uit Nehemiah
begeleidingspartij 2026     PPK16.2026B Smeekbede  deel 6 uit Nehemiah
koorpartij 2027 2027z   PPK16.2027 Hij leefde in volmaakte luxe deel 7 uit Nehemiah
begeleidingspartij 2027     PPK16.2027B Hij leefde in volmaakte luxe  deel 7 uit Nehemiah
koorpartij 2028     PPK16.2028 Drie dagen en drie nachten deel 8 uit Nehemiah
begeleidingspartij 2028     PPK16.2028B Drie dagen en drie nachten  deel 8 uit Nehemiah
koorpartij 2029 2029z   PPK16.2029 De klus is groot 1 deel 9 uit Nehemiah
begeleidingspartij 2029     PPK16.2029B De klus is groot 1  deel 9 uit Nehemiah
koorpartij 2030     PPK16.2030 God toont aan ons deel 10 uit Nehemiah
begeleidingspartij 2030     PPK16.2030B God toont aan ons  deel 10 uit Nehemiah
koorpartij 2031 2031z   PPK16.2031 Bespotting deel 11 uit Nehemiah
begeleidingspartij 2031     PPK16.2031B Bespotting   deel 11 uit Nehemiah
koorpartij 2032     PPK16.2032 O Here, hoor toch deel 12 uit Nehemiah
begeleidingspartij 2032     PPK16.2032B O Here, hoor toch  deel 12 uit Nehemiah
koorpartij 2033 2033z   PPK16.2033 Klaaglied 2 deel 13 uit Nehemiah
begeleidingspartij 2033     PPK16.2033B Klaaglied 2   deel 13 uit Nehemiah
koorpartij 2034     PPK16.2034 De klus is groot 2 deel 14 uit Nehemiah
begeleidingspartij 2034     PPK16.2034B De klus is groot 2   deel 14 uit Nehemiah
koorpartij 2035 2035z   PPK16.2035 Zwaard en troffel deel 15 uit Nehemiah
begeleidingspartij 2035     PPK16.2035B Zwaard en troffel  deel 15 uit Nehemiah
koorpartij 2036     PPK16.2036 Uit eerbied deel 16 uit Nehemiah
begeleidingspartij 2036     PPK16.2036B Uit eerbied  deel 16 uit Nehemiah
koorpartij 2037     PPK16.2037 Amen deel 17 uit Nehemiah
begeleidingspartij 2037     PPK16.2037B Amen   deel 17 uit Nehemiah
  2038     PPK16.2038 Intermezzo deel 18 uit Nehemiah
begeleidingspartij 2038     PPK16.2038B Intermezzo   deel 18 uit Nehemiah
koorpartij 2039     PPK16.2039 Heer, in het verleden deel 19 uit Nehemiah
begeleidingspartij 2039     PPK16.2039B Heer, in het verleden   deel 19 uit Nehemiah
koorpartij 2040 2040z   PPK16.2040 Loof de naam van de Heer deel 20 uit Nehemiah
begeleidingspartij 2040     PPK16.2040B Loof de naam van de Heer  deel 20 uit Nehemiah
koorpartij 2041 2041z   PPK16.2041 Loflied deel 21 uit Nehemiah
begeleidingspartij 2041     PPK16.2041B Loflied  deel 21 uit Nehemiah
koorpartij 2042 2042z   PPK16.2042 Finale deel 22 uit Nehemiah
begeleidingspartij 2042     PPK16.2042B Finale  deel 22 uit Nehemiah