INFO Oratorium In de volheid van de tijd

Leander van der Steen (muziek), Ed Kooijmans (tekst)

 

Het kerstoratorium ‘In de volheid van de tijd’ is gecomponeerd voor gemengd koor, bariton, fluit, hobo, strijkorkest, piano en orgel.

Het werk bestaat uit twee delen. De bekende woorden uit Lukas 2 lopen als een rode draad door het werk heen en worden gezongen door de bariton. Deze verhaallijn wordt steeds onderbroken door daarbij passende bijbelteksten, bestaande kerstliederen en gedichten van de hand van de samensteller van de tekst.

In het eerste gedeelte komen naast de verzen 1-7 (de geboorte) diverse teksten uit het Oude Testament naar voren, waarin de verwachting van het Joodse volk sterk doorklinkt. In het tweede gedeelte komen naast de verzen 8-14 (de herders en de engelen) ook teksten voor die het uitzien van de Nieuwtestamentische kerk naar verlossing uit de macht van de boze en de overwinning van Christus over de satan benadrukken.

De titel van dit oratorium is ontleend aan Galaten 4:4: <i>‘Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet’.</i> Dit element van belofte en vervulling is terug te vinden in de tekst van het werk. Het bijbelverhaal uit Lukas 2 over Christus’ geboorte in Bethlehem, de boodschap aan de herders en de zang der engelen wordt steeds onderbroken door profetieën uit het Oude Testament die daarop betrekking hebben. Wat in oude tijden is voorspeld, is door Christus’ geboorte ‘in de volheid van de tijd’ werkelijkheid geworden.

 

Dit oratorium bestaat uit 34 onderdelen met een lengte van ongeveer een uur. Naast melodische recitatieven met illustrerende begeleidingen, instrumentale delen, nieuwe koorwerken en nieuwe, toegankelijke melodieën is er ook gebruik gemaakt van bekende kerstliederen zoals: In de stad van koning David, Een roze fris ontloken en Hoor de englen zingen d’eer. Op deze manier wordt er een brug geslagen tussen de bekende kerstliederen en de grote oratoria. De muziek is harmonisch en toegankelijk. De koorpartij is redelijk eenvoudig. Van de instrumentalisten wordt meer gevraagd, omdat de tekst van dit werk in de begeleiding wordt uitgebeeld. Beide delen beginnen met een instrumentale sinfonia en een openingskoor. Voor de samenhang in het werk is ook gebruik gemaakt van terugkerende motieven o.a. in de recitatieven. Tenslotte zorgen de identieke slotkoren van beide delen voor een ‘volle’ climax. Daarin wordt het thema van het gehele werk bezongen:

In de volheid van de tijd

Heeft God Zelf Zijn volk bevrijd.

Hij schenkt zondaars Zijn gena:

Lof zij God, halleluja!

 

Diverse uitgaven:

Er zijn diverse uitgaven verkrijgbaar:

·              PPK1049: koor uitgave (zonder begeleiding), € 9,50

·              PPK1049A en B: kooruitgave deel 1 en 2 zijn afzonderlijk verkrijgbaar, € 5,50 per stuk

·              PPK1050A en B: partituur groot (fluit, hobo, strijkers, piano en orgel) deel 1 en 2 afzonderlijk verkrijgbaar, € 12,50 per stuk

·              PPK1051A en B: partituur klein (fluit, hobo, piano en orgel) deel 1 en 2 zijn afzonderlijk verkrijgbaar € 9,50 per stuk

·              PPK1052A en B: instrumentale partijen, los verkrijgbaar voor € 4,50 per deel/instrument

 

Gaat u het stuk uitvoeren, dan vermelden we het graag in onze agenda. We helpen u graag om musici te regelen voor uw concert: Kijk hier voor meer informatie.

 

De volgende delen zijn los verkrijgbaar:

 

·              15 (PPK05.920): In de stad van koning David,

·              30 (PPK05.921) Ere zij God,

·              31 (PPK05.922) Hoor de eng’len zingen d’eer

·              34 (PPK05.923) In de volheid van de tijd

Te bestellen op: 1049o - Allekoormuziek

ZICHTEXEMPLAAR INZIEN

CD 

Bij uitgeverij Den Hertog is een cd verschenen met het oratorium erop.

Bestelnummer STH/DH8204062

Medewerkers aan deze cd zijn:

 

·              Reformatorische zangvereniging Cantilene

·              Reformatorische zangvereniging Kol Sjariem

·              Verenigde Veluwse Koren

·              Strijkorkest o.l.v. Martin de Deugd

·              Lucas Kramer, bas-bariton

·              Kees Alers, fluit

·              Anja van der Maten, hobo

·              Leander van der Steen, piano

·              Martien van der Zwan, orgel

·              Ed Kooimans, dirigent

 

 

CV  Leander van der Steen

 

Leander van der Steen werd in 1973 te Ede geboren. Op de plaatselijke muziekschool kreeg hij jarenlang orgelles van Jan van Gijn. In 1987 behaalde hij de eerste prijs op het orgelconcours Gelderse muziekscholen in Arnhem. Op het Utrechts Conservatorium studeerde hij de hoofdvakken schoolmuziek en orgel. In respectievelijk 1996 en 1997 rondde hij deze twee studies af.  Naast piano heeft hij ook gekozen voor de vakken orkest- en koordirectie. Momenteel is hij de dirigent van de Verenigde Veluwse Koren (koren in Putten, Ermelo, Hierden en Hulshorst) en van de reformatorische zangvereniging Cantilene uit Barneveld. Met zijn koren heeft hij concertreizen gemaakt door Oostenrijk, Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Roemenië. Ook is hij als muziekdocent parttime verbonden geweest aan de Christelijke Hogeschool De Driestar (pabo) te Gouda en als dirigent geeft hij leiding aan het ensemble Parlando te Rhenen. Daarnaast geeft hij instrumentale concerten, werkt hij mee aan diverse radio- en cd-opnamen, heeft hij een lespraktijk met orgel- en pianoleerlingen en begeleidt hij regelmatig koren en samenzang.  Als organist is hij verbonden aan de Oude Kerk in Ede en als pianist bij de maandelijkse interkerkelijke zangavonden in Renkum. Daarnaast schrijft hij muziek voor verschillende bezettingen, waaronder diverse orgelwerken, zettingen en nieuwe melodieën voor de bundels Uit aller mond, Uit de mond der kinderen deel 2 en deel 3 en Uit Sions zalen. Ook schrijft hij regelmatig koorwerken, waaronder het Nederlandstalige kerstoratorium “In de volheid van de tijd.”