ORATORIUM TOTDAT HIJ KOMT TEEUW

ORATORIUM ‘TOTDAT HIJ KOMT…!’

 

Tijdens de presentatieconcerten van mijn kerstoratorium ‘De belofte vervuld’ (2017) ontstonden de eerste ideeën voor een tweede oratorium, dat gezien zou kunnen worden als een vervolg op het eerste. Toen tijdens de eerste corona-lockdown in maart 2020 zo goed als al mijn werkzaamheden wegvielen, kwam er ook tijd om die ideeën uit te werken. De eerste helft van het oratorium ontstond zo in het voorjaar van 2020, de tweede helft werd tussen december 2021 en februari 2022 uitgewerkt.

 

Het thema van het oratorium is ‘Totdat Hij komt…!’. Waar in ‘De belofte vervuld’ Christus’ eerste komst op aarde wordt bezongen, richt dit oratorium zich op Zijn wederkomst. Het stuk begint met de ontmoetingen met de Opgestane Heer na Pasen (deel 2). Na de afscheidswoorden van Jezus (deel 3) volgt Hemelvaart (deel 4, 5 en 6) en Pinksteren (deel 7 en 8). Omdat na de uitstorting van de Heilige Geest het evangelie zich over heel de wereld verspreid, klinken daarna liederen over zending (deel 9), kerkgeschiedenis (deel 10) en de vervolgde kerk (deel 11). Het oratorium loop uit op het verwachten van de wederkomst en Christus’ komst zelf (deel 12, 13 en 14).

 

Het muzikale hoofdthema is het lied ‘Kroon Hem met gouden kroon’. Door het hele oratorium heen worden fragmenten uit deze melodie gebruikt, en dan met name de kenmerkende drie noten waar de eerste regel mee begint, de dalende kwint uit de vijfde regel en de laatste twee regels. Pas in deel 13 klinkt het lied voor het eerst volledig. Andere bestaande melodieën die een plaats hebben zijn ‘Overwinnaar, grote Koning’ (deel 4) en ‘Christ has made the sure foundation’ (deel 10). In het intermezzo wordt de melodie van het pinksterlied ‘Roept uit aan alle stranden’ gebruikt. Alle overige thema’s zijn nieuw geschreven voor dit oratorium.

In deel 4 en deel 13 wordt gebruik gemaakt van een bestaande tekst.

 

De orgel- en pianopartij kunnen voor het grootste gedeelte gelezen worden als ‘basisnotatie’. Uiteraard voldoet deze notatie wanneer deze letterlijk wordt uitgevoerd, maar uitvoerenden mogen zich vrij voelen om (al naar wat nodig is ter ondersteuning van een koor, en wat passend is bij instrument en ruimte) de partij aan te vullen of (in het geval van de orgelpartij) uit te dunnen.

 

Ik hoop dat dit oratorium zijn weg mag vinden naar vele koren, maar vooral dat tekst en muziek bij uitvoerenden en luisteraars het verlangen naar Christus’ komst versterkt – Maranatha!

 

 

Jan Peter Teeuw

Ridderkerk, februari 2022

 

UITGAVEN:

Koor (SATB) PPK22.2500

Orgel PPK22.2500B (begeleidingspartij SATB, orgel/piano)

Piano PPK22.2500B (begeleidingspartij SATB, orgel/piano)

Fluit PPK22.2500B1

Viool PPK22.2500B2

Trompet 1 / 2 PPK22.2500B3

 

OPNAMES

 

 

BESTELLEN