INFO Tot Leven geroepen - Passieoratorium André van Vliet

Dirigent André van Vliet over het nieuwe oratorium 'Tot Leven Geroepen'

 

De oorsprong van het Oratorium ‘Tot Leven Geroepen’ ligt alweer een tijd achter ons. In 2014 zongen wij (als Vox Jubilans) tijdens ons Kerstconcert ‘The Winter Rose’ van J. Martin. Naar aanleiding van het één na laatste deel uit deze cantate – waarin gesproken wordt over de bladeren die vallen en er dus een doornige stengel overblijft – hebben we Henriëtte Maaijen gevraagd om hier een vervolg op te schrijven voor Pasen. Van dat idee zijn we later afgestapt. Maar Henriëtte is zich gaan verdiepen en werd getroffen door een aantal gedeelten uit het Johannesevangelie. Ze schreef: “De dood en de opwekking van Lazarus zorgen voor een wending in het Evangelie. Vanaf dat moment lijkt alles in het teken van Jezus’ eigen dood te staan en is Hij bezig de discipelen voor te bereiden. Ondanks dat de Heere Jezus in hoofdstuk 14 zegt dat Hij niet lang meer met zijn discipelen kan spreken (je hoort hierin de ondertoon van iemand die stervende is en beseft dat Hij niet lang meer te leven heeft...), staat er in de hoofdstukken 15, 16  en 17 nog ontzettend veel geschreven van wat Hij in die laatste dagen, vlak voor zijn gevangenneming, gesproken heeft en wat heel veelzeggend is voor ons!” Deze woorden van de Heere Jezus zijn de aanzet geweest tot het schrijven van dit Oratorium.

 

Dirigent André van Vliet: “Begin 2016 kwam een eerste versie mijn kant op. De muziekcommissie en het bestuur van Vox waren onder de indruk van de diepe gedachten die Henriëtte het papier had toevertrouwd. Als gevolg daarvan werd de vraag gesteld of ik deze teksten van muziek wilde voorzien. Na enige twijfel – wat kan leeg muziekpapier je toch aanstaren – heb ik deze opdracht aangenomen en ben na de zomer van 2016 aan het werk gegaan. Een lange, goede, vertrouwde samenwerking met Henriëtte volgde.
Op het moment van dit schrijven zijn bijna alle delen voor het koor en de solist klaar. Het studeren met het koor is dan ook gestart. Vanaf half februari hoop ik met het instrumenteren te beginnen en ik spreek de wens uit dat de muziek een voertuig mag zijn om de woorden bij de mensen binnen te brengen. Als de woorden uit dit Oratorium gaan leven, dan zal ervaren worden dat de dood het laatste woord niet heeft.”

 

We laten Henriëtte nog één keer aan het woord: “Juist omdat Hij met doornen gekroond is, de gevolgen van de zonde voor ons gedragen heeft, is Zijn grootheid zichtbaar en mag er ook iets van Zijn grootheid ontkiemen in ons hart, in ons bestaan. Dat zijn de vruchten waar in Joh. 15 over gesproken wordt. Als wij in Hem blijven, en Hij in ons, zullen we vruchten dragen, die zullen groeien dwars tegen alle doornstruiken en distels in. Zo wordt Gods grootheid zichtbaar in ons.”

 

Praktische informatie

 

Het oratorium Tot Leven geroepen bestaat uit 27 delen. Het stuk is geschreven voor gemengd koor, solist (tenor of sopraan), orgel, piano en eventueel orkest bestaande uit fluit, hobo, fagot, 2 trompetten , strijkers en pauken

Van de 27 delen zijn er 15 voor koor, 8 voor solist en koor, 2 voor solist en 2 instrumentaal.

Het stuk duurt ongeveer 90 minuten.

 

Uitgaven

Koorboek(koor en solist): PPK 17.2100

Begeleidingspartij (koor, orgel, piano): PPK17.2100B

Instrumentenpartijen: PPK17.2100B1-10

Orkestpartituur: PPK17.2100P

 

Downloaden zichtexemplaar of

bestellen via de mail: info@promusic.nl

bestellen bladmuziek