INFO Wilhelmuscantate en suite

Wilhelmuscantate

Bezetting:
Koor (mannenkoor)
Solisten
Orkest bestaande uit hout/koper/strijkers/slagwerk
Vleugel en orgel
 koormuziek bestellen
In de Wilhelmuscantate worden alle coupletten van het Wilhelmus muzikaal uitgebeeld. Hierbij is de tekst en de sfeer van elk couplet uitgangspunt. In een aantal coupletten wordt de traditionele melodie gebruikt, of een variatie op die melodie. De ene keer zal die variatie heel herkenbaar te herleiden zijn naar het origineel, de andere keer zit die meer verstopt. Er is echter  ook een geheel nieuwe melodie gecomponeerd voor de cantabilegedeelten.
De heer Dolf Lok heeft het Wilhelmus uitvoerig bestudeerd en er een interessant boek over geschreven.
Hij kwam met het idee van deze cantate bij Johan Bredewout.
Uit zijn zorgvuldig onderzoek blijkt dat het bekende 6e couplet zeer nauwe banden heeft met het Lutherlied. Daarom zijn beide melodieën in een polyfoon samenspel in dit deel met elkaar verweven. Het 14e couplet is duidelijk afgeleid van Psalm 23; daarom is de melodie van deze Psalm in dit deel verwerkt.
Naast de wat complexere polyfone gedeelten is er een aantal korte delen, waarin in een marchiale stijl gewag wordt gemaakt van de prins te paard en het wapengekletter dat hierbij hoort.
Het stuk begint met een fanfare als inleiding.
De finale is een soort reprise: een virtuoos spelend orkest laat het fanfaredeel terugkomen. Hier tegenin
zingt het koor de nieuw gecomponeerde melodie, waarna het orkest majesteitelijk afsluit met de cadens die weer is gebaseerd op de oude melodie. Zo worden traditie en nieuwe initiatieven muzikaal verbeeld en verenigd.

 

WILHELMUS-SUITE

Een vereenvoudigde en verkorte versie van de Wilhelmuscantate.

Geschreven voor GEMENGD KOOR en MANNENKOOR

Er zijn geen solisten nodig. De suite bestaat uit 7 delen (1,5,6,11,13,14,15)

zichtexemplaar mannenkoor PDF  zichtexemplaar gemengdkoor PDF

Geluidsfragmenten

/media/mp3/02 Wilhelmus van Nassouwe.mp3

/media/mp3/03 In Godes vrees te leven, Lijdt u mijn onderzaten, Lijf en goed altezamen.mp3

/media/mp3/04 Edel en hooggeboren.mp3

/media/mp3/05 Mijn schild ende betrouwen.mp3

/media/mp3/06 Van al die mij bezwaren.mp3

/media/mp3/07 Als David moeste vluchten, Nat zuur zal ik ontvangen, Niets doet mij meer erbarmen, Als een prins o.mp3

/media/mp3/08 Zo het den wil de Heren.mp3

/media/mp3/09 Zeer christlijk was gedreven.mp3

/media/mp3/10 Oorlof, mijn arme schapen.mp3

/media/mp3/11 Voor God wil ik belijden.mp3