Zoeken:    Titel    Prijs ▲  

[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  >

Zichtexemplaar Penitence, Pardon and Peace, Maunder, J.H. € 0,00
Dank voor het leven (Jubileumlied) Bredewout, J. TTBB PPK19.2308 € 0,00
Dank voor het leven (Jubileumlied) Bredewout, J. SATB PPK19.2307 € 0,00
Dank voor het leven (Jubileumlied) Bredewout, J. TTBB met begeleiding PPK19.2308B € 0,00
Dank voor het leven (Jubileumlied) Bredewout, J. SATB met begeleiding PPK19.2307B € 0,00
David; de man naar Gods hart Vliet, A. van SATB Tekstboekje € 0,01
Van Liefde Ongekend oratorium demo cd en zicht exemplaar begeleiding € 0,01
Nehemia oratorium Woudt, J. SATB met beg zichtexemplaar PPK16.2020z € 0,01
Tot Leven geroepen Passie-oratorium Vliet, André van ZICHTEXEMPLAAR PPK17.2100B € 0,01
Licht der wereld Cantate Zonnenberg, M. SATB PPK17.2150 ZICHTEXEMPLAAR € 0,01
Psalm 23 zichtexemplaar The Lord is my Shepherd cantate naar psalm 23 Zonnenberg, M. PPK10.1392z € 0,25
Zichtexemplaar Een Nieuw Jeruzalem, oratorium, Bredewout, J. PPK10.1450z € 0,25
Passiecantate ZICHT Lam Gods uit Van Liefde Ongekend Johan Bredewout TTBB PPK11.1587z € 0,25
ZICHT Paascantate Christus is waarlijk opgestaan uit Van Liefde Ongekend Johan Bredewout TTBB PPK € 0,25
Esther,ZICHTEXEMPLAAR Zangspel, Bredewout SATB met begeleiding PPK13.1700z € 0,25
En het verhaal van ons behoud Weide, T. vd SATB PPK16.1995 € 0,72
In Bethlehem's stall Zwanepol, J. TTBB PPK00.305 € 0,79
Ga met God en Hij zal met je zijn Bredewout, J. Vaughan-Williams SATB PPK16.1944 € 0,81
Psalm 141 Roelof Elsinga TTBB PPK00.260 € 0,81
Midden in de winternacht Martin Mans TTBB PPK00.262 € 0,81
Er is een Kindeke geboren op d aard Martin Mans TTBB PPK00.264 € 0,81
Deck the hall Martin Mans TTBB PPK00.265 € 0,81
It s a birthday Martin Mans TTBB PPK00.266 € 0,81
O kom, o kom, Immanuël Martin Mans TTBB PPK00.267 € 0,81
Vrede Martin Mans TTBB PPK00.268 € 0,81
Lofzang van Simeon Martin Mans TTBB PPK00.269 € 0,81
Dierb re Heer Jezus Martin Mans TTBB PPK00.270 € 0,81
Eer zij God in onze dagen Martin Mans TTBB PPK00.271 € 0,81
Wij willen Holland houen Henk van der Maten TTBB PPK00.273 € 0,81
Mijn Nederland Henk van der Maten TTBB PPK00.274 € 0,81
Klein vogelijn Henk van der Maten TTBB PPK00.275 € 0,81
Een draaiersjongen Jan Zwanepol TTBB PPK00.276 € 0,81
Ferme jongens, stoere knapen Gerrit Koele TTBB PPK00.277 € 0,81
Wie soll ich dich empfangen Jan Zwanepol TTBB PPK00.279 € 0,81
Brich an, o schönes Morgenlicht Jan Zwanepol TTBB PPK00.280 € 0,81
Schaut hin! Jan Zwanepol TTBB PPK00.281 € 0,81
Dies hat er alles uns getan Jan Zwanepol TTBB PPK00.282 € 0,81
Seid froh, dieweil Jan Zwanepol TTBB PPK00.283 € 0,81
Wir singen dir in deinem Heer Jan Zwanepol TTBB PPK00.284 € 0,81
Wat vlied of bezwijk Jan Zwanepol SATB PPK00.285 € 0,81
Grote God, wij loven U Jan Zwanepol SATB PPK00.286 € 0,81
Alle volken, looft de Here Jan Zwanepol SATB PPK00.287 € 0,81
Aan U behoort, o Heer der heren, Jan Zwanepol TTBB PPK00.288 € 0,81
Eens, als de bazuinen klinken Jan Zwanepol TTBB PPK00.289 € 0,81
Ik heb de vaste grond gevonden Jan Zwanepol TTBB PPK00.290 € 0,81
Loof de Koning, heel mijn wezen Jan Zwanepol TTBB PPK00.291 € 0,81
Gelukkig is het land Jan Zwanepol TTBB PPK00.292 € 0,81
Alles wat adem heeft love de Here Jan Zwanepol TTBB PPK00.293 € 0,81
Als ik in gedachten sta Jan Zwanepol TTBB PPK00.294 € 0,81
Heft aan, heft aan een luide zang Jan Zwanepol TTBB PPK00.295 € 0,81
Christus, onze Heer, verrees Jan Zwanepol TTBB PPK00.296 € 0,81
Daar is die zegenrijke nacht Jan Zwanepol TTBB PPK00.297 € 0,81
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem Jan Zwanepol SATB PPK00.298 € 0,81
De lofzang van Maria Jan Zwanepol TTBB PPK00.299 € 0,81
Eens in lang vervlogen tijden Jan Zwanepol SATB PPK00.300 € 0,81
Eens in lang vervlogen tijden Jan Zwanepol TTBB PPK00.301 € 0,81
Laat ons de Heer lofzingen Jan Zwanepol TTBB PPK00.302 € 0,81
Heb dank, o God van alle leven Jan Zwanepol TTBB PPK00.303 € 0,81
Het blijde nieuws Jan Zwanepol TTBB PPK00.304 € 0,81
In Bethlehems stal Jan Zwanepol TTBB PPK00.305 € 0,81
Jeruzalem, o stad zo hoog gebouwd Jan Zwanepol SATB PPK00.306 € 0,81
Komt allen tezamen Jan Zwanepol SATB PPK00.307 € 0,81
Komt allen tezamen Jan Zwanepol TTBB PPK00.308 € 0,81
Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten Jan Zwanepol SATB PPK00.309 € 0,81
Lof zij den Heer Jan Zwanepol TTBB PPK00.310 € 0,81
O du fröhliche Jan Zwanepol TTBB PPK00.311 € 0,81
O hoofd, bedekt met wonden Jan Zwanepol TTBB PPK00.312 € 0,81
Psalm 77 Jan Zwanepol TTBB PPK00.314 € 0,81
Psalm 87 Jan Zwanepol TTBB PPK00.315 € 0,81
Psalm 89 Jan Zwanepol TTBB PPK00.316 € 0,81
Psalm 92 Jan Zwanepol TTBB PPK00.317 € 0,81
Psalm 100 Jan Zwanepol SATB PPK00.318 € 0,81
Psalm 100 Jan Zwanepol TTBB PPK00.319 € 0,81
Psalm 122 Jan Zwanepol TTBB PPK00.320 € 0,81
Psalm 124 Jan Zwanepol TTBB PPK00.321 € 0,81
U zij de glorie Jan Zwanepol SATB PPK00.322 € 0,81
Van U zijn alle dingen Jan Zwanepol TTBB PPK00.323 € 0,81
Wilt heden nu treden Jan Zwanepol TTBB PPK00.324 € 0,81
Pinksteren Roelof Elsinga SATB PPK00.327 € 0,81
Een lied klonk in de heil ge nacht Roelof Elsinga TTBB PPK00.328 € 0,81
In Bethlehem geboren Roelof Elsinga TTBB PPK00.329 € 0,81
Pools kerstlied Roelof Elsinga TTBB PPK00.330 € 0,81
Into my heart Roelof Elsinga TTBB PPK00.331 € 0,81
Jezus, leven van mijn leven Hendrik van Lith TTBB PPK00.332 € 0,81
Psalm 22 Hendrik van Lith SATB PPK00.333 € 0,81
Tot Gods eer Hendrik van Lith SATB PPK00.334 € 0,81
Grote God, wij loven U Hendrik van Lith TTBB PPK00.335 € 0,81
Go down, Moses Roelof Elsinga TTBB PPK00.339 € 0,81
I’m gonna ride Bert Duijst TTBB PPK00.343 € 0,81
Psalm 93 Bert Duijst TTBB PPK00.345 € 0,81
They crucified my Lord Bert Duijst TTBB PPK00.346 € 0,81
The first Nowell Jan Zwanepol TTBB PPK00.347 € 0,81
Uit hoge hemel daalt Hij neer Jan Zwanepol TTBB PPK00.348 € 0,81
Psalm 139 Bert Duijst TTBB PPK00.352 € 0,81
Hoor een heilig koor van stemmen Piet Zwart Jzn. SATB PPK00.824 € 0,81
O Christus, woord der eeuwigheid Piet Zwart Jzn. SATB PPK00.825 € 0,81
Komt nu met zang Piet Zwart Jzn. SATB PPK00.826 € 0,81
Eeuwen geleden Piet Zwart Jzn. SATB PPK00.827 € 0,81
God lof! Nu is gekomen Piet Zwart Jzn. SATB PPK00.829 € 0,81
Heerlijk klonk het lied der eng len Piet Zwart Jzn. SATB PPK00.830 € 0,81

[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  >